• Contributie v.v. Beek Vooruit

  Bijgewerkt: juli 2023

  Een van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze vereniging is de contributie. Op deze pagina geven wij u algemene informatie over de contributie.

  1. Wie is contributieplichtig?
  Alle leden die actief als voetballer staan geregistreerd. Ben je alleen vrijwilliger, dus niet speelgerechtigd, dan ben je niet contributieplichtig.

  2 Hoe wordt het contributiebedrag berekend?
  Jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering wordt de contributie vastgesteld. Dit jaar wordt slechts enkel de jaarlijkse CBS prijsindexering (consumenten) doorberekend.

  3 Wat kost dat nu zo’n lidmaatschap?
  Er wordt gerekend op basis van je leeftijd, hierbij is de KNVB ledenadministratie leidend. Voor het seizoen zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld: 

  Seizoen 2023-2024  
  Senioren € 220
  Jeugd: A - B - C - D  € 160
  Jeugd: E - F en Mini-Pupillen  € 150
  7x7 op vrijdag € 110
  G-team  €   70
  NAC Oldstars € 110
  Rustend lid  €   50


  4 Kan ik korting krijgen?
  Beek Vooruit is een door de gemeente Breda erkende vereniging. Derhalve kunnen leden, mits van toepassing, een beroep doen op de Breda-pas (zie www.breda.nl voor meer info).

  5 Hoe kan ik de contributie betalen?
  In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat leden verplicht zijn een machtiging automatische incasso te verstrekken. Dit maakt het voor ons bestuur, ook vrijwilligers, handiger en de vereniging beschikt eerder over haar geld.

  De contributie wordt in twee gelijke maandelijkse termijnen van de (post)bankrekening afgeschreven. Voor dit seizoen zijn dat Oktober en Februari.
  Leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben verleend ontvangen een nota en dienen het verschuldigde bedrag binnen een aangegeven termijn te voldoen. Voor deze nota wordt €10,- administratiekosten in rekening gebracht.

  6 Wat met kosten als boetes en inschrijfgeld?

  • De vereniging kent het beleid dat kosten behorende bij boetes op de betreffende leden/team verhaald worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van door de KNVB aangeleverde lijsten. Voor de goede orde: de op deze lijsten aangegeven bedragen worden aan Beek Vooruit in rekening gebracht. Wij als vereniging zijn slechts ‘doorgeefluik’ in deze.
  • Inschrijfgeld: Zodra iemand speelgerechtigd is zal conform de verenigingsvoorwaarden het inschrijfgeld geïncasseerd worden. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. 

  7 Als ik (tussentijds) stop met voetballen wat moet ik dan betalen?
  De regels van onze vereniging schrijven voor dat het tussentijds stoppen niet automatisch leidt tot mindering van de contributie. Derhalve is iedereen steeds voor een heel seizoen contributieplichtig. Voor de contributieberekening in deze situatie hanteert het bestuur de volgende normen:

  Indien niet officieel opgezegd maar kinderen daadwerkelijk niet meer komen voetballen dan rondom 1 september van ieder jaar nogmaals aanschrijven met daarbij de opmerking dat het KNVB lidmaatschap en een ½ jaar lidmaatschap Beek Vooruit nog betaald moeten worden en dat desbetreffend kind uit de ledenadministratie van Beek Vooruit verwijderd wordt.

  • ​​Opzeggen regulier aan eind van het seizoen echter voor 1 juni (Geen KNVB lidmaatschap en contributie verschuldigd voor nieuwe seizoen);
  • Opzeggen na 1 juni en voor aanvang competitie (KNVB lidmaatschap verschuldigd en ½ jaar Contributie);
  • Opzeggen aanvang competitie t/m 31 december (½ jaar contributie verschuldigd);
  • Opzeggen na 31 december tot einde seizoen (Volledig lidmaatschap verschuldigd).

   

  Heeft u nog vragen over de contributieregelingen?
  Neem dan contact op met Helmuth Jansen (ledenadministratie).