• Preventie- en integriteitsbeleid bij Beek Vooruit

 • Binnen Beek Vooruit hechten wij erg veel waarde aan veiligheid. Dat is niet alleen fysieke veiligheid van onze leden en eigendommen, maar ook mentale veiligheid en integriteit.  

  Gedragscode
  Op 27-01-2022 stelde het bestuur van Beek Vooruit de nieuwe gedragscode vast. Deze vind je hieronder: Algemene Gedragscode Beek Vooruit

  Protocollen
  Verder heeft Beek Vooruit een pestprotocol en een protocol seksuele intimidatie. Deze protocollen werden in de ALV van 22-12-2022 definitief vastgesteld. Lees meer hierover in dit bericht.

  Protocol pestgedrag
  Daarnaast heeft Beek Vooruit ook een protocol tegen pestgedrag: Pestprotocol Beek Vooruit

  Protocol seksuele intimidatie
  Het protocol bij seksuele intimidatie vind je hier op de website: Protocol seksuele intimidatie Beek Vooruit

  Beleid Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Beek Vooruit 
  VV Beek Vooruit wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom in opdracht van de ALV besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor het gehele Kader, dat wil zeggen alle vrijwilligers die een functie bekleden, een VOG aan te vragen. Dit VOG-beleid wordt vanuit de KNVB en het NOC*NSF gestimuleerd. Het nieuwe beleid gaat in bij de start van seizoen 2020-2021. Je leest hier het volledige document:Beleid Verklaring omtrent Gedrag (VOG) Beek Vooruit 

  Vertrouwenscontactpersoon
  Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, clustercoördinator, commissielid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot en is er behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. Hiervoor kun je terecht bij een van de vertrouwenscontactpersonen van vv Beek Vooruit. Deze personen zijn:

  Ludy Buijsse: 06-16661057
  Jolanda van Dijk: 06-10140216
  Sander Weijmer: 06-27885132

  Functieomschrijving Vertrouwenscontactpersoon Beek Vooruit