• Algemene Leden Vergadering ALV-2023

  • Jaarlijks wordt door het bestuur van Beek Vooruit de Algemene Leden Vergadering (ALV) georganiseerd. Dit is het moment dat je als lid je stem kunt laten horen. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Dit is ook de plaats waar belangrijke beslissingen genomen worden over de toekomst. 

    De eerstvolgende ALV is gepland op vrijdag 03-11-2023 om 19.30 in de TES-kantine van Beek Vooruit. De vergaderstukken zijn vanaf 27-10-2023 op deze pagina te vinden.