• Algemeen

  Bijgewerkt: september 2013

  v.v. Beek Vooruit. Een Waarde(n)volle Club"
  Onze vereniging is deelnemer aan het project “De Waarde(n)volle Club”. Het betreft het nadrukkelijk vragen van aandacht voor de normen en waarden binnen de voetbalsport.

  Samen met clubs uit de omgeving is op 25 augustus 1999 een intentieverklaring ondertekend. Als uitvloeisel hiervan wensen jeugdspelers elkaar door het geven van een hand een prettige wedstrijd. Dit als teken van verbondenheid met de tegenstander en om uiting te geven aan een goed voornemen om correct en eerlijk te spelen.

  Na afloop van een wedstrijd bedanken spelers elkaar met een handdruk, waardoor de momenten gewist worden waarop zij elkaar niet als medespeler zagen.
  Een ander uitvloeisel van de afspraak is dat geen commentaar gegeven wordt op het handelen van de scheidsrechter.

  In de missie (2001) van Beek Vooruit staat:
  Beek Vooruit is een Beekse voetbalvereniging waar plezier, prestatie en respect voor elkaar en onze gasten hoog in het vaandel staan. Beek Vooruit draait op vele vrijwilligers: mensen die beloond worden met de gemoedelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid van Prinsenbeek.
  De contributie is betaalbaar voor alle leden, ook voor mensen met een krappe beurs.

  Lid zijn van Beek Vooruit is een eer. Wij zijn een waarde(n)volle club. We willen winnen, maar met fatsoen en respect voor de tegenstanders, de scheidsrechter, het publiek en de materialen op de sportparken.
  Onze gasten, - tegenstanders, scheidsrechters, publiek, sponsoren - zijn van harte welkom. Ook van onze gasten verwachten wij respect voor Beek Vooruit en ons Sportpark “de Heikant”.

  Beek Vooruit wil het voetbalpubliek en de genieters in onze kantine blijven boeien en binden. Als echte Beekse club zal dat alleen lukken door de combinatie van elk jaar weer bouwen, elkaar kennen en veul leut.


  We zijn blij met de financiële steun van onze sponsors. De relatie met andere verenigingen in het dorp is ons lief, met name die met onze buren, de Tennis Vereniging Prinsenbeek en de Hockey Club Prinsenbeek.