• Statuten en huishoudelijk reglement

    Naar aanleiding van de uitkomsten van de Algemene Leden Vergadering (ALV), zijn op 26 november 2010 de statuten van onze vereniging notarieel opnieuw vastgesteld. In de statuten zijn alle juridische regels van onze vereniging vastgelegd. Kijk voor alle details gerust eens in de statuten: klik daarvoor hier