• Statuten en huishoudelijk reglement

    Bijgewerkt: mei 2014

    Naar aanleiding van de uitkomsten van de Algemene Leden Vergadering (ALV), zijn op 28 november 2010 de statuten van onze vereniging notarieel opnieuw vastgesteld.

    Uit de statuten:
    De vereniging heeft ten doen het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.

    Kijk hier de volledige statuten