• Nieuwe gedragscode en vertrouwenscontactpersoon bij Beek Vooruit

  6 feb 2022 Beheerder
 • Nieuwe gedragscode
  Beek Vooruit vindt het belangrijk dat iedereen met plezier naar de vereniging toe komt en kan sporten in een veilige omgeving. Daarom zijn we sinds het najaar van 2021 aan de slag gegaan met een nieuwe gedragscode en protocollen. Het belang daarvan wordt nog extra onderstreept door het nieuws van de afgelopen weken rondom grensoverschrijdend gedrag. De gedragscode en de protocollen gelden voor elk lid en elke vrijwilliger binnen Beek Vooruit. Je leest hier onderaan dit bericht meer over.  

  Vertrouwensconcactpersoon (VCP)
  Ondanks de gedragscode kunnen er toch situaties zijn of ontstaan die jij of een van je teamgenoten als ongemakkelijk of onveilig ervaart. Situaties die je liever bespreekt met iemand die 100% onafhankelijk is, iemand die uitsluitend jouw belang in het oog houdt. Die je adviseert over wat je het beste kunt doen of die in overleg met jou actie onderneemt. Daarom is er binnen vv Beek Vooruit een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

  Waarvoor kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?
  Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht met vragen of opmerkingen over een situatie waarin jij of één van je teamgenoten zich niet op zijn/haar gemak heeft gevoeld. Dit kan gaan over (maar is niet beperkt tot):

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bijhoort;
  • (seksueel) grensoverschrijdend gedrag; de manier waarop je benaderd, aangesproken of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
  • machtsmisbruik en intimidatie.

  Voor wie is de vertrouwenscontactpersoon er?
  De vertrouwenscontactpersoon is er voor leden, ouders, trainers, leiders en andere vrijwilligers van vv Beek Vooruit.

  Wat kan de vertrouwenscontactpersoon voor je doen?
  De vertrouwenscontactpersoon dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijk wijze kunnen worden besproken. Aan het einde van dit gesprek worden de mogelijke vervolgstappen besproken: is het probleem oplosbaar binnen de vereniging of moet er worden doorverwezen naar een andere instantie? De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt je bij deze stappen.

  Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?
  De vertrouwenscontactpersoon werkt zelfstandig en is geheel onafhankelijk van het Beek Vooruit- bestuur. Wel zal de vertrouwenscontactpersoon rapporteren bij het bestuur dat er iets speelt; eventueel anoniem als de melder dat wil. Bij (vermoeden van) seksuele intimidatie heeft het bestuur een meldplicht bij de KNVB of Centrum Veilig Sport (NOC*NSF).

  Wie zijn de (nieuwe) vertrouwenscontactpersonen?
  Binnen de vereniging zijn twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld:
  Sander Weijmer, bereikbaar op 06-27885132
  Nicole Bagchus-Tetteroo, bereikbaar op 06-11161407

  Je kunt ook een e-mail sturen naar VCP@beekvooruit.nl om een afspraak met één van hen te maken. De vertrouwenscontactpersoon handelt overeenkomstig de Functiebeschrijving Vertrouwenscontactpersoon en is als zodanig geautoriseerd door het bestuur van vv Beek Vooruit. De functiebeschrijving is te vinden op deze website (Preventie- en integriteitsbeleid).

  Nieuw! Informatie over preventie- en integriteitsbeleid gegroepeerd op de site van Beek Vooruit
  Beek Vooruit heeft een nieuwe gedragscode opgesteld en ingevoerd. Deze gedragscode geldt voor iedereen en gaat in per 01-02-2022. Tot de eerstkomende ALV geldt er een proefperiode van deze nieuwe gedragscode. Op de eerstkomende ALV zal een evaluatie van deze nieuwe code welke plaatsvinde wlke zal leiden tot de bekrachtiging van een nieuwe definitieve gedragscode. 

  De nieuwe gedragscode vindt je op onze internetsite, op de pagina Preventie- en integriteitsbeleid. Hier is alle informatie over ons preventie- en integriteitsbeleid zichbaar. Op deze pagina vind je de volgende informatie:

  • de algemene gedragscode
  • het pestprotocol
  • het protocol seksuele intimidatie
  • het beleid VOG (verklaring omtrent gedrag)
  • de functieomschrijving van de Vertrouwens Contact Persoon