• De afgelopen maanden hebben we geconstateerd dat er op en rond onze velden een verontrustende stijging is van verbaal, maar ook fysiek geweld gericht op spelers, maar vooral ook op scheidsrechters, waarbij in sommige gevallen zelfs sprake is van fysieke bedreiging. De incidenten vinden plaats bij zowel onze senioren- maar zeker ook bij onze jeugdteams.

 • Deze ontwikkeling staat lijnrecht op de - voor Beek Vooruit zeer belangrijke - kernwaarden: Respect en Sportiviteit. Het bestuur van Beek Vooruit accepteert dit gedrag dan ook niet maar beseft zich ook terdege dat zij dit niet alleen op kan lossen. We hebben samen een belangrijke verantwoordelijkheid agressief verbaal en fysiek geweld met kracht de kop in te drukken.

  Dringende oproep aan iedereen
  Het bestuur van Beek Vooruit doet hierbij dan ook een dringende oproep aan iedereen om hierbij te helpen; spelers zelf, (bege)leiders, trainers, ouders, supporters en toeschouwers. Laat op en rond het veld positief en sportief voorbeeldgedrag zien! Ons gedrag heeft veel impact op onze eigen teams, de tegenstander en daarmee op de sfeer op het veld. Blijf a.u.b. positief coachen, spreek onze eigen spelers aan op negatief gedrag, reageer respectvol naar de begeleiding en supporters van de tegenstander. Reageer normaal op beslissingen van de scheidsrechter en vergeet vooral ook niet dat de scheidsrechter ook een vrijwilliger is!

  Meld incidenten!
  Graag willen we de komende periode extra aandacht vragen om fysiek en/of verbaal geweld te (blijven) melden bij wedstrijdzaken (wedstrijdzaken@beekvooruit.nl). Ook als dit niet door de scheidsrechter wordt vastgelegd en/of samen met de tegenstander wordt ‘opgelost’.

  Extra acties
  De komende periode gebruiken we ook om in gesprek te gaan met diverse partijen om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en daarop ook acties uit te zetten. Daarnaast vragen we ook aan de technisch en categorie coördinatoren extra alert te zijn, organiseren we enkele ‘gespreksavonden’ en zetten we het onderwerp vast op onze TC- en Bestuursagenda de komende periode met het doel een beter beeld te krijgen en de ambitie om dit onacceptabele gedrag aan te (blijven) pakken.