• Trainen tijdens opschorting competitie

  Beste leden, trainers en begeleiders van Beek Vooruit,

  Gisteravond is tijdens de persconferentie van het kabinet onder andere meegedeeld dat het spelen van alle competitiewedstrijden voor (jeugd-)teams voorlopig is opgeschort. Trainen voor jeugdteams mag nog wel en ook het spelen van onderlinge wedstrijden door jeugdteams in clubverband is niet uitgesloten. Wij hebben besloten dat de trainingen voor alle jeugdteams volgens het bekende schema onveranderd doorgaan. Voor alle duidelijkheid vermelden we dat alle trainingen voor seniorenteams tot nader order zijn afgelast. 

  Beek Vooruit vindt het belangrijk in zowel sociaal als fysiek opzicht dat onze spelers en speelsters zoveel mogelijk kunnen blijven sporten. Daarom is het vanaf aanstaande zaterdag 17 oktober tot het moment dat de competitie wordt herstart mogelijk om ook op zaterdagen met jouw jeugdteam te trainen. Hiervoor hebben we een schema opgesteld wat je hier kunt vinden. Dit schema voorziet in een uur training per team in het blok 9.00 uur - 14.00 uur, zodat elk team aan de beurt kan komen. We hebben gepoogd teams in dezelfde leeftijdsklasse zoveel mogelijk op dezelfde tijd en op hetzelfde veld in te delen, zodat eventueel onderlinge wedstrijdjes kunnen worden georganiseerd. Graag brengen we de volgende zaken voor wat betreft de 'zaterdagtrainingen' onder jullie aandacht. Communiceer dit aan jouw spelers/speelsters en/of hun ouders/verzorgers.

  • de kantine blijft gesloten
  • de kleedkamers en toiletten blijven gesloten
  • kom in trainingskleding naar het sportpark
  • publiek is ook bij de trainingen niet toegestaan, met uitzondering van trainers van de op dat moment trainende teams en met uitzondering van ouders/verzorgers van de spelers van het G-team. 
  • het verzoek aan ouders/verzorgers die hun kind naar de training brengen, is om dit te doen volgens het kiss-and-ride-principe.
  • het verzoek aan spelers/speelsters van 10 jaar en ouder is om zoveel mogelijk op de fiets naar het sportpark te komen 
  • fietsen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde fietsenrekken
  • kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar het sportpark. Maak gebruik van de hoofdingang
  • vertrek direct nadat de training is afgelopen en de materialen zijn opgeruimd. Maak gebruik van de zij-ingang en/of de ambulancepoort.
  • niet meer dan 1 persoon op hetzelfde moment in het ballenhok
  • Beek Vooruit zorgt, anders dan de 'zaterdagtrainingen' in het voorjaar, NIET voor permanent toezicht. We vertrouwen op ieders gezond verstand en verantwoordelijkheidsgevoel voor wat betreft naleving van de maatregelen
  • houd je aan de tijd die in het schema staat, zodat iedereen evenveel gebruik kan maken van de trainingsfaciliteit
  • de tijd en het veld wat in het schema staat, is voor het team gereserveerd wat staat vermeld
  • alleen spelers/speelsters die onderdeel uitmaken van het team waarvoor een tijd en veld is gereserveerd, zijn op dat specifieke moment welkom om te komen trainen
  • het plannen van onderlinge wedstrijdjes gebeurt minstens twee dagen van tevoren in overleg met alle trainers van teams op wiens tijd en beschikking van veld dat betrekking kan hebben. Voorbeeld: je traint van 9.00 uur - 10.00 uur op veld A1+2 en wilt een wedstrijd op volledig veld spelen tegen een team dat op dezelfde tijd traint op veld C1+2. Wanneer op de andere helft van jouw veld een ander team traint, stem je dus op voorhand met elkaar af of het mogelijk is van trainingsveld te wisselen. We gaan ervan uit dat iedereen zich flexibel, meedenkend en oplossingsgericht opstelt.

  We doen samen ons best om onze jeugd aan het sporten te houden. Het kan echter dat we iets over het hoofd zien of misschien beter anders kunnen inrichten. We staan altijd open voor vragen en constructieve tips. Je kunt daarvoor een email sturen naar wedstrijdzaken@beekvooruit.nl. Voor nu in ieder geval veel plezier en succes gewenst tijdens de komende trainingsweken. Laten we hopen dat er over een paar weken genoeg aanleiding is om de competitie weer te kunnen hervatten.

  Met sportieve groet,

  v.v. Beek Vooruit

  Een waarde(n)volle club