• Sinds kort is ons aller Kees Mol, jarenlang vrijwilliger bij Beek Vooruit, actief bezig met het opnieuw opzetten van de toernooicommissie. 

    Toernooicommissie
    Kees heeft - weliswaar lang geleden - veel ervaring met het opzetten van (jeugd-)toernooien. Hij wil dit graag weer gaan doen en heeft inmiddels Christ van Beek en bereid gevonden om dit mee op te pakken. Ook Frans Maas gaat hierin ondersteunen. Het bestuur van Beek Vooruit is erg blij dat deze commissie weer nieuw leven ingeblazen wordt!

    Helpen?
    De toernooicommissie in wording kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken! Vind je het leuk om actief te zijn in de commissie en toernooien mee te organiseren, meld je dan snel aan via toernooi@beekvooruit.nl.