• Het bruisend middelpunt van Beek Vooruit!

  Bijgewerkt: september 2021 

  Jij als gastheer/vrouw in onze TES-Kantine? 

  De Beek Vooruit TES Kantine is HET ontmoetingspunt voor Beek Vooruit leden en haar gasten. Velen weten voor, tijdens en na een wedstrijd of na trainingsarbeid op donderdag onze gezellige kantine te vinden. Daarnaast vinden in deze ruimte instructies en vergaderingen met grotere groepen plaats.  

  De bemensing vindt plaats met vaste kantinevrijwillig(st)ers, met in de weekends ondersteuning vanuit de teams. De vrijwillig(st)ers draaien 1 x per 4 of 6 weken in het weekend één dagdeel kantinedienst, achter de bar of in de keuken 

  Op dit moment hebben we grote behoefte aan versterking van de groep vrijwilligers voor de zaterdagmiddag, de zondagochtend en de zondagmiddag. 

  Waar doe je het voor? Voor jezelf geldt dat je een gezellige ochtend of middag hebt als gastheer of gastvrouw in de kantine. De kantineopbrengst gaat naar de vereniging. De winst wordt helemaal in de vereniging geïnvesteerd, mede hierdoor kunnen we de contributie voor onze leden aantrekkelijk houden. 

  Wil ook jij actief je steentje bijdragen aan onze gezellige vereniging in een gastvrije omgeving met eigen verantwoordelijkheid? 

  Neem dan voor meer informatie contact op met Lian Hermus