• Technische commissie Beek Vooruit

  De Technische Commissie (TC) van Beek Vooruit staat opgesteld voor:

  • Het met plezier en in een veilige omgeving laten voetballen van alle spelers/speelsters
  • Het continu verbeteren van voetbalvaardigheden van jeugdspelers/-speelsters
  • De ondersteuning van trainers en begeleiders. 

  Vanaf het seizoen 2023 /2024 werkt de TC in een nieuwe structuur met een aantal nieuwe gezichten. Onderstaand organogram geeft de organisatie van de TC weer (status augustus 2023).

 • We maken onderscheid binnen de TC  onderscheid tussen voetbalinhoudelijke activiteiten en verantwoordelijkheden en meer organisatorische / communicatieve activiteiten en verantwoordelijkheden. Het Hoofd Jeugd Opleidingen en de Technische Coördinatoren zijn primair verantwoordelijk voor de voetbal inhoudelijke activiteiten van zowel de selectieteams als de meer recreatieve teams/ niet selectieteams. Deze rollen worden bij voorkeur ingevuld door onafhankelijke personen (= geen direct belang bij een team) met een (stevige) voetbalachtergrond. De meer organisatorische activiteiten worden belegd bij de categoriecoördinatoren en kunnen gecombineerd worden met een rol als trainer/begeleider van een team. Bij voorkeur werken we met een categoriecoördinator per leeftijdscategorie.

  Een verdere uitwerking van de rollen binnen de TC is hier opgenomen. In onderstaande tabel zijn de contactgegevens opgenomen van een aantal TC leden.

 • Functie Naam email mobiel
  VoorzitterMark van Opstal Mark.van.Opstal@beekvooruit.nl06-22796678
  Hoofd Jeugd Opleidingen Arno Gabriëlsforzanol@hotmail.com06-18175175
  SecretarisvacatureTC@beekvooruit.nl
  TC Bovenbouw (JO19-JO15) Gunther Voesenek Gunther.Voesenek@tabsholland.nl06-17298708
  TC Middenbouw (JO14-JO11) Jeroen Luiken Jeroen.Luiken@witloxvcs.nl 06-14187662
  TC Onderbouw Jan Naalden Janjannie.Naalden@ziggo.nl06-14743556
  Hinko Baijngs Hinko.Baijings@beekvooruit.nl 06-10792196
  TC KeepersSteven Verstraetensverstraeten@ziggo.nl06-52602313
 • We gaan er vanuit dat zoveel mogelijk zaken binnen de eigen categorie worden geregeld en besproken. De technisch coördinator is het aanspreekpunt van een categorie. De Technische Commissie komt – in beperkte samenstelling – 1x per maand bij elkaar (op de 1ste dinsdag van de maand). Vaste deelnemers van dit TC overleg zijn: Voorzitter TC, Hoofd Jeugd Opleidingen en de Technisch Coördinatoren.

  In de jeugdopleiding staan ontwikkeling en opleiding centraal. Door structureel aandacht te besteden aan opleiding en ontwikkeling van individuele spelers/speelsters gaat het niveau verder omhoog en neemt het spelplezier toe. De jeugdopleiding van Beek Vooruit werkt zoveel mogelijk op basis van de volgende uitgangspunten

  Om te zorgen dat de communicatie zo soepel mogelijk verloopt hebben we de ‘TC looplijnen’ geïntroduceerd. Graag willen we hier vragen deze ‘looplijnen’ te volgen zodat duidelijk is wie waar mee bezig is en het aantal aanspreekpunten voor een aantal van onze vrijwilligers overzichtelijk is (en blijft).

  Verzoek voor het verplaatsen van competitie- en bekerwedstrijden:

  • Selectieteams: verzoek trainers <--> technisch coördinator en die stemt af met wedstrijdzaken.
  • Overige teams: verzoek trainers <--> categorie coördinator en die stemt af met wedstrijdzaken.

  Aanvragen van vriendschappelijke wedstrijden:

  • Trainers / categorie coördinator <--> technisch coördinator en die stemt af met wedstrijdzaken.

  Deelname aan toernooien:

  • Trainers / categorie coördinator <--> technisch coördinator en die stemt af met wedstrijdzaken.

  Sportlink mutaties na aanvang seizoen (spelend zetten, teamwijzigingen, ….)

  • Trainers/ categorie coördinator <--> technisch coördinator en die stemt af met Beheer Sportlink

  Belangrijke data seizoen 2023/2024

  • Beker: 2-9-16 september 2023
  • Start competitie:  23 september 2023
  • Winterstop: 16 december 2023 tot en met 20 januari 2024
  • Tussentijdse evaluatie teamindeling en communicatie (eventuele) wijzigingen naar spelers, ouders en trainers / begeleiders door technisch coördinatoren: uiterlijk 2e week januari 2024.
  • Laatste wedstrijd: 18 mei 2024
  • Publicatie volledige indeling op www.beekvooruit.nl: vrijdag 21 juni 2024


  Opmerkingen, suggesties, e.d. op deze pagina zijn altijd welkom en kunnen worden gestuurd naar mark.van.opstal@beekvooruit.nl