• Te weinig geld om een kind te laten sporten?

    28 nov 2022 Beheerder
  • Steeds meer gezinnen komen in financiële problemen en hebben moeite om de sport- of cultuurclub van hun kinderen te betalen. Op dit moment kunnen zo’n 2 à 3 kinderen per klas bijvoorbeeld niet op voetbal, streetdance, judo of muziekles. De verwachting is dat dit aantal toeneemt. Met de campagne Kies een club wil het Jeugdfonds ouders laten weten dat zij kunnen helpen door het lidmaatschap van een club te betalen. 

    Ga naar www.kieseenclub.nl
    Dus, is er thuis te weinig geld om een kind te laten sporten of om iets aan kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt bijvoorbeeld de contributie en/of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans-, muziek-, kunst- of theaterschool. Meer info? Ga naar Kies een club.