• Vacature Secretaris Beek Vooruit

  Over Beek Vooruit
  Beek Vooruit is een voetbalvereniging waar plezier, prestatie en respect voor elkaar en onze gasten hoog in het vaandel staan. De vereniging heeft ruim 1.250 leden en heeft haar thuis op Sportpark ‘De Heikant’. Onze vereniging wordt gedragen door de vele vrijwilligers: mensen die zich belangeloos inzetten voor de Beekse gemeenschap en onze club en die beloond worden met de gemoedelijkheid, gastvrijheid en gezelligheid van Prinsenbeek. In een dorp met een actief verenigingsleven speelt Beek Vooruit dan ook een centrale rol. 

  Beek Vooruit een waarde(n)volle club. We willen winnen, maar met fatsoen en respect voor de tegenstanders, de scheidsrechter, het publiek en de materialen op de sportparken. Wij willen spelers, voetbalpubliek en de genieters blijven boeien en binden.

  Op weg naar een mooie(re) toekomst!
  De afgelopen jaren is er veel veranderd en verbeterd op de club. Maar er liggen nog vele mooie projecten voor ons. Om daar mede invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie:

  (VERENIGINGS)SECRETARIS

  Een solide verdediger
  Als Secretaris van Beek Vooruit vorm je samen met de Voorzitter en de Penningmeester het hart van de defensie van de club. Als Dagelijks Bestuur (DB) houden jullie zicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en zie je toe op de correcte uitvoering van het tactisch speelplan (beleid).

  Als secretaris voer je de ‘dagelijkse’ correspondentie over algemene verenigingszaken en ben je bestuurlijk aanspreekpunt voor de Commissie Sportiviteit & Respect. Daarnaast verzorg je agenda en vergaderstukken voor de periodieke bestuursvergaderingen en ben jij de spil in de voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), waar het Bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen jaar.

  Verder beheer jij de officiële stukken zoals contracten, hypotheekstukken, statuten en huishoudelijk reglement. Vanuit jouw rol in het DB verzorg je samen met de Voorzitter de communicatie vanuit het Bestuur naar de leden, vrijwilligers en andere stakeholders en hou jij zicht op de correcte uitvoering van het Communicatieplan in overleg met de voorzitter van de Communicatiecommissie.

  Interesse?
  Uiteraard kunnen we op 1 A4 niet volledig uit de doeken doen wat jouw specifieke taak is in het team van Beek Vooruit. Maar als je geïnteresseerd bent lichten we ons speelplan graag verder aan je toe in een persoonlijk gesprek.

  Neem voor meer informatie contact op met:

  Ella Snoek                        penningmeester@beekvooruit.nl       06-22907906
  Willem Vermeulen             wedstrijdzaken@beekvooruit.nl         06-51496958
  Silvain van de Wiel            accommodatie@beekvooruit.nl         06-83397989  
  Jacques de Craen              communicatie@beekvooruit.nl          06-55188925