• Regeling reiskostenvergoeding

  Reiskostenvergoeding Beek Vooruit

  Beek Vooruit kent een reiskostenregeling voor wedstrijden die ‘wat verder weg’ gespeeld worden.  Bij een enkele reisafstand boven de 60 kilometer komen de extra kilometers voor vergoeding in aanmerking.
   
  Voorbeeld:

  • Stel reisafstand op 70 km;
  • Gedeclareerd kunnen worden 2*10 km a € 0,19 = € 3,80 (per auto)
  • Tolgeld komt volledig in aanmerking voor vergoeding.

  De leider van het team kan de declaratie plus bankrekeningnummer(s) doorgeven via mail. Hierbij tevens de wedstrijdgegevens vermelden (tegenstander, datum).

  Update eilandenregeling KNVB (bron: KNVB, laatst gewijzigd: 07/03/2014)

  Deze tegemoetkoming geldt voor verenigingen, die ook daadwerkelijk met 
  buitengewone kosten worden geconfronteerd. De eilandenregeling De eilandenregeling is als volgt opgebouwd:

  • De tegemoetkoming per team bedraagt - zowel van als naar Zeeuws Vlaanderen - € 37,50 per wedstrijd. (5 auto’s x € 7,50 retour);
  • Voor seniorenteams geldt een franchise (een soort eigen risico) per seizoen van € 180,00 per vereniging;
  • Voor jeugd geldt er geen franchise;
  • In verband met het gebruik van de T-tag is het bijsluiten van bonnetjes niet meer verplicht.
  • Per seizoen is de tunnel 4 keer tolvrij, declaraties van die datums worden dan ook niet vergoed.
  Declareren.
  Het declaratieformulier kan men ook terugvinden op www.knvb.nl/zuid1. Per team moet u het wedstrijdnummer, datum van de wedstrijd en welke wedstrijd opgeven. De opgave van de eerste helft van het seizoen dient uiterlijk 20 juni 2014 in bezit van de KNVB te zijn.

  Voor Beek Vooruit teams geldt dat zij de declaraties per mail kunnen aanmelden bij de penningmeester.