Protocol en informatie voor trainers

Beek Vooruit beseft terdege dat wij van onze trainers veel verantwoordelijkheid vragen. Dat is ongetwijfeld niet altijd eenvoudig. Schroom dan ook niet de toezichthouder om hulp te vragen. Wij verzoeken toe te zien op de volgende maatregelen: 

 1. Respecteer de algemene veiligheids- en hygiëneregels en spreek anderen ook aan als ze deze regels niet (voldoende) naleven. Het is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 2. Bereid de training bijvoorbeeld aan de hand van de beschikbaar gestelde oefenstof goed voor. De leeftijdscategorie O13 tot en met O19 hoeft met ingang van 1 juni 2020 geen 1,5 meter afstand meer te houden van elkaar . Het is overigens niet verplicht de beschikbare oefenstof te gebruiken;
 3. Zorg ervoor dat je slechts de materialen van het eigen team gebruikt en niet van andere teams. Ook is het belangrijk dat zoveel als mogelijk alleen de trainers materialen aanraken. Gedragen hesjes doen spelers zelf in de daarvoor bestemde tas, zodat deze na gebruik gewassen kunnen worden;
 4. We hebben gezorgd voor gekaderde ruimte op de velden A (hoofdveld) en C (achterste kunstgrasveld) waar teams kunnen trainen. Blijf daar in en kom er niet buiten. Dit schema is beschikbaar op de site en naar je gemaild. Wanneer mogelijk is het de bedoeling dat de trainingsoefeningen voor aanvang klaar zijn gezet, zodat je direct kunt starten. Ruim je materialen zoveel mogelijk zelf op en desinfecteer daarna je handen;
 5. Neem voorafgaand aan de eerste training tijd om de kinderen de gedragsregels uit te leggen en ook toe te lichten. 
 6. Zorg dat je ruimschoots op tijd aanwezig bent voor het pakken van de materialen. Houd er rekening mee dat ballen moeten worden opgepompt en dat dat, zeker voor de eerste training, extra tijd kost;
 7. Schud geen handen, geen ‘high fives’, geen ‘boks’ en wijs jouw spelers erop de handen te wassen en te desinfecteren;
 8. Het is belangrijk dat je jouw spelers helpt de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Je mag ze aanspreken wanneer dit niet gebeurt. Bij herhaaldelijk negeren van de maatregelen mag je een speler of spelers, al dan niet met hulp van de toezichthouder, van de training verwijderen;
 9. Zorg ervoor dat je 1,5 meter afstand tot je spelers en collega-trainers in acht neemt;
 10. Jouw spelers zijn uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de training welkom en worden geacht direct na de training naar huis te vertrekken;
 11. Toeschouwers zijn niet welkom bij de training. Mocht dit toch gebeuren, spreek ze er dan op aan, verzoek ze om te vertrekken en roep desnoods de hulp van de toezichthouder in;
 12. De maatregel onder punt 11 geldt niet voor ouders/verzorgers van spelers van ons G-team. Zij zijn wel welkom tijdens trainingen mits zij dat van tevoren bij de desbetreffende trainer per mail of telefoon hebben aangegeven en mits ze 1,5 meter afstand houden tot andere spelers dan hun eigen kind en de trainers;
 13. Was of desinfecteer je handen voor en na iedere training;
 14. Zeker voor wat betreft de jongere jeugd is het belangrijk dat ouders/verzorgers tijdens de training bereikbaar zijn en dat je dus in het bezit bent van de verschillende telefoonnummers. Je kunt de toezichthouders ook om hulp vragen.
Terug naar boven