Algemeen protocol en veiligheids- en hygiëneregels voor ouders en verzorgers

Beek Vooruit vraagt ouders/verzorgers de volgende maatregelen te respecteren:   

 1. Informeer jouw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en de toezichthouder opvolgen;
 2. Zorg ervoor dat de trainer in het bezit is van jouw mobiele nummer;
 3. Mocht je kind niet kunnen komen trainen, meld hem of haar dan tijdig af bij de trainer, zodat we beeld hebben bij de verwachte toestroom naar het sportpark;
 4. Het sportpark is en blijft gesloten, behalve voor de geplande trainingsactiviteiten in de verschillende leeftijdscategorieën;
 5. Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 6. Zorg dat jouw kind thuis naar het toilet is geweest;
 7. De kantine en de kleedkamers zijn gesloten. Kinderen komen dus in sportkleding naar het sportpark en douchen thuis;
 8. Wanneer jouw kind traint op veld A (hoofdveld) komt hij/zij via de poort bij de kleedkamers en de zeecontainer binnen en loopt hij/zij in rechte lijn naar het veld;
 9. Wanneer jouw kind traint op veld C (achterste kunstgrasveld) komt hij/zij via de hoofdingang binnen en loopt hij/zij voor de kantine langs en vervolgens langs de tennisbanen in rechte lijn naar het veld;
 10. Beek Vooruit vraagt spelers vanaf 10 jaar zoveel mogelijk alleen naar het sportpark te komen. Ouders mogen hun kinderen afzetten op de parkeerplaats van het sportpark volgens de daar aangegeven route en het ‘kiss and ride principe’;
 11. Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot het sportpark. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Onze trainers en toezichthouders zien hierop toe en zullen je, mocht je het terrein toch betreden, verzoeken te vertrekken;
 12. De maatregel onder punt 8 geldt niet voor ouders/verzorgers van spelers van ons G-team. Zij zijn wel welkom tijdens trainingen mits zij dat van tevoren bij de desbetreffende trainer per mail of telefoon hebben aangegeven en mits ze 1,5 meter afstand houden tot andere spelers dan hun eigen kind en de trainers.
 13. Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de sportlocatie aanwezig zijn;
 14. Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, toezichthouders en bestuursleden;
 15. Direct na de sportactiviteit mag één ouder/verzorger de kinderen ophalen op de parkeerplaats van het sportpark. Spreek van tevoren goed met je kind waar je staat of zult parkeren. Het is de bedoeling dat het ophalen van je kind zo weinig mogelijk tijd in beslag neemt. De kinderen verlaten het sportpark via de grote poort naast de kleedkamers en veld D (eerste natuurgrasveld). We vragen je vanaf die plek de dichtstbijzijnde uitgang van de parkeerplaats te gebruiken. Houd 1,5 meter afstand van andere kinderen, ouders/verzorgers en trainers.
Terug naar boven