Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Meer aandacht voor Opleidingen, Meisjes/Dames voetbal & Doelverdedigers!

17 november 2015
www.beekvooruit.nl
De Technische Commissie (TC) van Beek Vooruit werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van het voetbalspel en de ontwikkeling van de voetbalteams en individuen op alle niveaus. Daarom heeft de TC afgelopen week op 9 november een aantal belangrijke besluiten toegelicht aan alle TC vrijwilligers.

Meisjes/dames voetbal en Doelverdedigers
Steven Verstraeten versterkt het team als technisch coƶrdinator van het Meisjes/dames voetbal en de Doelverdedigers. 
Het Meisjes/dames voetbal neemt een behoorlijke vlucht, ook bij Beek Vooruit. De TC is daar erg content mee en gaat met de aanstelling van Steven nog meer aandacht geven aan het Meisjes/dames voetbal. Daarnaast gaat Steven de Doelverdedigers in kaart brengen en ook hier een bijdrage leveren aan het selectie- en doorstoom-beleid van deze spelers binnen Beek Vooruit.

Commissie Opleidingen
Binnen Beek Vooruit zijn er veel leden met voetbalkennis. Een aantal van deze leden willen deze kennis graag overdragen aan de spelers, andere leden en vrijwilligers van Beek Vooruit. De TC omarmt dit aanbod en is enthousiast over het delen van voetbalkennis! Dit heeft geleid tot de oprichting van de Commissie Opleidingen met Rob Snoek als voorzitter. 
De belangrijkste taken van de nieuwe commissie zijn:
  • techniektrainingen verzorgen voor niet-selectie teams (C t/m E, toekomstig mogelijk ook F);
  • ondersteuning aan selectie-teams (na overleg met technisch coordinator);
  • interne scouting;
  • adviseren/selecteren van selectietrainers. 
 
Scoutings-overleg
Maandelijks zal er overleg plaatsvinden binnen de TC (technisch coordinatoren, categorie coordinatoren, selectie-trainers en leden Commissie Opleidingen) over de ontwikkeling van onze voetbalspelers. Met ook als doel om sneller duidelijkheid te geven over de indelingen van de voetbalteams voor het komende seizoen.
 
Met vriendelijke groeten,
Technische Commissie


Foto: presentatie 9 november in kantine Beek Vooruit door Hans van Wolven 
 
Nieuwe structuur:
 

 

 
Terug naar boven