Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Wijziging ingangsdatum uitsluiting bij gele kaarten

26 november 2014
www.beekvooruit.nl
Vanaf dit seizoen worden tuchtrechtelijke beslissingen niet meer per post, maar digitaal aan verenigingen en individuele leden gecommuniceerd. Ook correspondentie over een of meerdere gele kaart(en) die tot een uitsluiting leiden ontvangt de betrokkene per mail en de vereniging via SportlinkClub. In voorgaande seizoenen werd bij de ingangsdatum van deze uitsluiting rekening gehouden met (eventueel vertraagde) postverwerking. Hierdoor ging de sanctie pas twee werkdagen na verzending van de brief in. Met de omschakeling naar digitale communicatie hoeft hier geen rekening meer mee te worden gehouden.

Vanaf komend weekend ontvangt de betrokkene en zijn/haar vereniging drie uur nadat het DWF is vastgelegd automatisch bericht als de gele kaart een uitsluiting tot gevolg heeft. De ingangsdatum van de sanctie voor een of meerdere gele kaart(en) is dan gewijzigd in de eerstvolgende kalenderdag na het versturen van het digitale bericht. Dit gebeurt automatisch drie uur na het vastleggen van het DWF.
 

Het is vanaf nu ook mogelijk dat de ingangsdatum op een weekenddag valt. In ‘bijzondere’ weekenden als Pasen en Pinksteren zullen leden die een dubbele speelronde hebben dus zijn uitgesloten voor de tweede speelronde, als zij in de eerste speelronde dat weekend een gele kaart ontvangen die een uitsluiting tot gevolg heeft.
 

De ingangsdatum van directe rode kaarten is niet gewijzigd doordat hiervoor de directe rode kaartregeling geldt. De betrokkene is dan al automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten. Ingangsdata uitsluiting op een rij:

  • 4e en volgende gele kaart veld: eerste kalenderdag na verwerking gele kaart (drie uur na vastleggen DWF)
  • directe rode kaart: twee werkdagen na verwerking en verzending brief (wel automatisch de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten op basis van de directe rode kaartregeling)


 
Terug naar boven