Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Uitdagend, pittig en constructief

04 oktober 2014
www.beekvooruit.nl
In een constructieve maar soms pittige vergadering heeft het Bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en tegelijkertijd de goedkeuring gevraagd om door te gaan met de voorbereiding van de plannen voor aanpassingen van De Heikant samen met de Gemeente Breda.

Met ruim 70 aanwezigen was deze ALV wederom goed bezocht. Tot aan de pauze is het afgelopen boekjaar besproken en toegelicht. Ook de begroting en de kascontrole zijn door de vergadering beoordeeld en met instemming ontvangen.

Een belangrijk discussiepunt volgde na de pauze: het accommodatie plan. Zoals al te lezen elders op onze site heeft Beek Vooruit plannen ontwikkeld om samen met de Gemeente Breda op De Heikant een aantal aanpassingen te realiseren.
Resultaat moet dan zijn een 4e veld en mogelijk een tweede kunstgrasveld inclusief nieuwe kleedlokalen.

De aanwezige leden stelden inhoudelijk erg goede vragen, waardoor er een uitstekende discussie werd gevoerd zoals het bij Beek Vooruit past: fel op de bal met respect voor de spelers!

In elk geval heeft het Bestuur met een overgrote meerderheid van stemmen het mandaat gekregen om inhoudelijk verder te gaan praten met de gemeente. Voordat definitieve beslissingen genomen kunnen worden zal mogelijk een bijzondere ALV worden uitgeschreven om op dat moment inhoudelijk verder te praten over de plannen en de financiering.

Het Bestuur bedankt alle aanwezige leden voor de constructieve bijdrage aan deze ALV. Ook dank aan de leden die zich via de site of op andere wijze hebben afgemeld. Het is vanavond wederom duidelijk geworden dat Beek Vooruit op het moment bruist van activiteit en positiviteit!

Op korte termijn krijgt de ALV nog een kleine verlenging: omdat het merendeel van de jubilarissen niet aanwezig kon zijn op deze avond is besloten hun huldiging uit te stellen tot de Beek Vooruit Oktoberfeesten op zondag 26 oktober aanstaande. Graag tot dan... 

 
Terug naar boven