Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Bouwplan moet ruimteprobleem Beek Vooruit tackelen

19 september 2014
www.beekvooruit.nl
Beek Vooruit kampt met een nijpend ruimtetekort. Een ambitieus plan, met een tweede kunstgrasveld en nieuwe tribune en kleedkamers, zou dit probleem moeten tackelen.

Op vrijdag 3 oktober is de algemene ledenvergadering. Daar zal het bestuur de plannen uit de doeken doen.

Bron: Prinsenbeeknieuws.nl

Nadat vorig jaar eerst de ledenstop werd aangepakt met de huur van een veld in Lies, moet nu het nog altijd bestaande ruimtegebrek op Sportpark De Heikant worden aangepakt, vindt het bestuur. ,,We zijn inmiddels de vereniging met de meeste seniorenelftallen van Breda'', verklaart voorzitter Jan Hoppen. ,,Die moeten op zondag allemaal kunnen spelen.'' Hoewel Beek Vooruit zelf veel wil investeren in het plan, is medewerking van de Gemeente Breda essentieel. Die zal begin oktober meer duidelijkheid geven, verwacht het bestuur.
 

Om ruimte te maken voor een extra voetbalveld wil het bestuur het hoofdveld draaien. Dit zou dan in het verlengde van het kunstgrasveld komen te liggen, wat elders op het terrein de mogelijkheid biedt voor nog twee volwaardige velden. Om ruimte te maken voor het draaien van het hoofdveld zal een deel van de kantine/bestuurskamer , tribune en kleedruimtes moeten worden gesloopt. Een en ander zou dan opnieuw kunnen worden opgetrokken aan de zijde van tennisclub. In totaal zou Beek Vooruit moeten uitkomen op vier volwaardige voetbalvelden, waarvan twee kunstgrasvelden.
 

Met het plan zou zo'n 2 miljoen euro zijn gemoeid. Ongeveer 650.000 euro verwacht het bestuur in de loop der jaren zelf te kunnen ophoesten, zonder het eigen vermogen aan te boren. Dit zou kunnen middels obligaties of een bijdrage van de gemeente, bijvoorbeeld met een goedkope lening. Ook moet onder meer een contributieverhoging in termijnen worden doorgevoerd. Daarbij verwacht het bestuur de bouwkosten relatief laag te kunnen houden door  de inzet van vrijwilligers. Ook de kantine kan volgens het bestuur meer geld opbrengen, door in de toekomst activiteiten rondom wedstrijden te organiseren.  Verder is het de bedoeling om inkomsten te genereren uit een kledingplan, clubkaarten, de website en sponsoring.


 
Terug naar boven