Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Een slimme meid...

09 oktober 2013
... is op haar toekomst voorbereid. Met die gedachte heeft het bestuur van Beek Vooruit tijdens de ALV van 4 oktober 2013 haar toekomstvisie gepresenteerd. Belangrijkste vraag aan de leden was toestemming om met de Gemeente Breda in gesprek en onderhandeling te mogen gaan. De zeer druk bezochte ledenvergadering van Beek Vooruit heeft het verenigingsbestuur daarvoor vrijdagavond unaniem de ruimte gegeven!

Enorme kostenverhogingen verwacht
Kort voor de zomer van 2013 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Breda, waarbij de wethouder zijn visie op het sportaccommodatiebeleid heeft gepresenteerd. De plannen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat sportclubs in de toekomst tot 100% van de werkelijke exploitatiekosten moeten gaan ophoesten. Dit wordt verrekend in de huurkosten van de accommodatie.

 

Op dit moment betaalt Beek Vooruit circa 22% van de werkelijke kosten, te weten 26.000 euro huur per jaar. Ter vergelijking: binnensporten en hockey betalen ongeveer 75% van de kosten. Dat wil de gemeente voor alle verenigingen gelijk gaan trekken. Het bestuur van Beek Vooruit rekent erop dat de totale kosten voor exploitatie en onderhoud ten minste zullen gaan uitkomen op 125.000 euro per jaar. Dit zou op termijn een verdubbeling van de contributie kunnen betekenen!

 

Te weinig ruimte
Beek Vooruit is een grote vereniging met bijna 1.000 spelende leden. Het bestuur heeft een capaciteitsberekening laten maken waaruit blijkt dat de vereniging op dit moment eigenlijk 2 volledige velden tekort komt. Een deel hiervan wordt inmiddels opgelost met de huur van het pupillenveld in Lies. Daar komt bij dat de vereniging niet tevreden is over de kwaliteit van haar velden en het gepleegde onderhoud, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

 

Er blijft dus een zeer dringende behoefte aan een tweede kunstgrasveld. Hiermee kan de vereniging haar leden beter dan nu laten genieten van de mooie voetbalsport. Een betere kwaliteit van de velden zorgt onder andere voor beter voetbal, minder afgelastingen en minder blessures. Aan de andere kant brengt een tweede kunstgrasveld ook extra kosten met zich mee.

 

Niets doen is geen optie
Beek Vooruit is volgens het bestuur een financieel gezonde club, maar als er geen actie wordt ondernomen, zal er in de toekomst een flink tekort op de begroting ontstaan. In de visie van het bestuur moet er dus écht iets gebeuren en het heeft er voor gekozen om niet af te wachten, maar met een plan te komen om de toekomst van de club veilig te stellen.

 

Niets doen betekent mogelijk minimaal een verdubbeling van de contributie terwijl de leden daar geen betere velden, kleedkamers en onderhoud voor terug krijgen. Als Beek Vooruit zelf de regie kan overnemen gaan de kosten -en daarmee de contributie- nog steeds flink omhoog. Wel belooft het verenigingsbestuur dat wij gezamenlijk er voor kunnen zorgen dat de kosten minder zullen stijgen terwijl de kwaliteit van de velden en het onderhoud aanzienlijk gaat verbeteren.

 

Aan de leden is de vraag gesteld om toestemming voor een extra kunstgrasveld (mogelijk het A-veld). Ook heeft het bestuur voorgesteld om de exploitatie en het onderhoud van de voetbalvelden op Sportpark "De Heikant" in eigen hand te nemen om kosten te drukken en contributieverhoging te beperken. In ieder geval wil de vereniging flink gaan besparen op energiekosten door gebruik te maken van duurzame energie. Ook kan worden gedacht aan verhuur van de accommodatie en de velden op momenten dat deze niet door de club in gebruik zijn en het vergroten van de inkomsten uit de kantine. Hiervoor is echter in alle gevallen de hulp van (nog meer) Beek Vooruit vrijwilligers van enorm belang!

 

Dieptepass van de ALV

De leden van Beek Vooruit hebben het bestuur unaniem het mandaat gegeven om over haar plannen met de gemeente Breda te gaan onderhandelen. Afgesproken is om na overleg met de gemeente eind dit jaar opnieuw een Bijzondere Ledenvergadering uit te schrijven. Hierin zal het advies van het bestuur en de betreffende commissie in detail worden voorgelegd aan de leden om mogelijk tot een definitieve beslissing te komen.

Het bestuur wil hier graag nogmaals de leden van Beek Vooruit bedanken voor de grote opkomst en de goede discussies. Wij zijn blij met het gegeven vertrouwen en zullen ons uiterste best te doen voor het meest optimale resultaat voor Beek Vooruit. Samen met de gemeente!

 

Namens het Bestuur van v.v. Beek Vooruit 
Jan Hoppen, voorzitter

 
Terug naar boven