Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Ingrijpende plannen voor toekomst Beek Vooruit

05 oktober 2013
Bron: www.prinsenbeeknieuws.nl

Het bestuur van voetbalvereniging Beek Vooruit in Prinsenbeek heeft een plan opgesteld om de toekomst van de club voor de komende twintig jaar veilig te stellen. Het staat vast dat die gevestigd blijft op Sportpark De Heikant en dat de vereniging te maken krijgt met flinke extra uitgaven. Daarom wil het bestuur aan de leden toestemming vragen om hiervoor de nodige maatregelen te nemen.
Vrijdag 4 oktober 2013 is iedereen welkom in de kantine van Beek Vooruit tijdens de algemene ledenvergadering. Hier zullen de plannen worden besproken.

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Breda geeft de club grote zorgen, legt voorzitter Jan Hoppen uit. Hierin staat dat de club in de toekomst een veel groter deel van de werkelijk gemaakte kosten in de vorm van huur moet gaan ophoesten. Beek Vooruit betaalt nu € 26.000,- huur per jaar. Dat is 22% van de werkelijke kosten. Binnensporten en hockey betalen ongeveer 75% van de kosten en dat wil de gemeente gelijk gaan trekken. 

Het bestuur van Beek Vooruit rekent erop dat de totale kosten voor exploitatie en onderhoud zullen gaan uitkomen op € 125.000,- met alle financiële gevolgen van dien. Daar komt bij dat de Beek Vooruit, met meer dan 1.000 leden, twee velden tekort komt. Een deel hiervan wordt opgelost met de huur van het pupillenveld in Lies. Blijft echter de dringende behoefte aan nog een kunstgrasveld, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt. 
Hoeveel en wanneer is nog niet bekend, maar dát er een flinke rekening komt in de toekomst staat vast voor het bestuur. Dat heeft ervoor gekozen om niet af te wachten, maar een plan te maken. 

Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag wordt de leden gevraagd om toestemming voor een extra kunstgrasveld en of dat het A-veld zou moeten worden. Ook zal het bestuur voorstellen om de exploitatie en het onderhoud van de voetbalvelden op De Heikant in eigen hand te nemen. Dit om de kosten te drukken en de contributieverhoging te beperken. 
Het bestuur wil toestemming om hierover met de gemeente te gaan onderhandelen.

Beek Vooruit is volgens het bestuur een financieel gezonde club, maar als er geen actie wordt ondernomen, zal er in de toekomst een flink tekort zijn. Vrijdag zal daarom ook worden gesproken over de manier waarop moet worden omgegaan met de contributie. Om die zo laag mogelijk te houden, wil het bestuur in ieder geval flink gaan besparen op kosten als energie. En het onderhoud en de exploitatie van De Heikant in eigen hand nemen, om ook zelf de velden te kunnen gaan exploiteren. Ook de kantine kan mogelijk nog wat meer geld binnenbrengen. 

Het bestuur wil  op democratische wijze tot een besluit komen en adviseert dan ook alle leden die de club een warm hart toedragen om vrijdag mee te komen praten. Na overleg met de gemeente zal eind dit jaar opnieuw een ledenvergadering worden uitgeschreven, dan met een stemming.

 
Terug naar boven