Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Positief gesprek met de Gemeente

17 oktober 2013
Dinsdagavond 15 oktober j.l. heeft een delegatie van het Beek Vooruit bestuur gesproken met ambtenaren van de Gemeente Breda. In een positieve en constructieve sfeer is gesproken over de toekomstvisie van de gemeente op het beheer van sportaccommodaties in Breda.

Verder is gesproken over de plannen van Beek Vooruit met en op ‘De Heikant’ en de opdracht van de leden aan het bestuur tijdens de afgelopen ALV.
 
De wethouder heeft ambitieuze plannen om de kosten van de sportaccommodaties in Breda door te berekenen aan de verenigingen. Breda moet immers bezuinigen en in de Troonrede 2013 is gesproken over de ‘participatie maatschappij’. De hogere kosten komen dus, maar aangezien het nieuwe beleid nog niet door de Gemeenteraad is bekrachtigd kan nog niet exact worden aangegeven hoe de plannen zullen worden doorgevoerd. De boodschap is echter duidelijk: als een vereniging een goed plan heeft, is deze hartelijk welkom aan tafel bij de wethouder.
 
Onze gasten waren positief verrast door de snelheid waarmee Beek Vooruit nu heeft gehandeld. Prinsenbeek loopt hierin ruim voorop. Ook de financiële onderbouwing van onze plannen is met enthousiasme ontvangen. In een open gesprek zijn verschillende scenario’s doorgesproken. Afgesproken is om de gemeentelijke kosten aan ‘De Heikant’ binnenkort in detail te vergelijken met de inschattingen van de Accommodatie Commissie van Beek Vooruit.
 
Het capaciteitsprobleem op ‘De Heikant’ is eveneens bekend bij de gemeente. Beek Vooruit heeft duidelijk te weinig velden om ècht goed te kunnen voetballen en heeft dringend behoefte aan een 2e kunstgrasveld. De nadrukkelijke wens van de club kan rekenen op begrip van de gemeenteambtenaren. De vraag van onze leden om een verbetering van het onderhoud van onze velden zal binnenkort inhoudelijk worden besproken met de specialisten van Beek Vooruit om te bekijken hoe we ‘per direct’ met elkaar verbeteringen kunnen realiseren.
 
Binnen enkele weken zal het gesprek een vervolg krijgen om de details verder uit te werken. Kort daarna zal het voorstel van Beek Vooruit worden voorgelegd aan de wethouder en de direct betrokken ambtenaren.

 
Terug naar boven