Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Leden akkoord met accommodatieplan Beek Vooruit

24 oktober 2015
www.beekvooruit.nl
De algemene ledenvergadering van Beek Vooruit heeft vorige week ingestemd met de plannen voor een extra kunstgrasveld en contributieverhoging. Het plan voor het nieuwe kunstgrasveld met LED-verlichting ligt bij de gemeente Breda, om te worden meegenomen in de begrotingsbesprekingen.

Bron: Prinsenbeeknieuws.nl

Behalve het nieuwe en bestaande kunstgrasveld heeft Beek Vooruit nog minstens twee andere velden nodig om over voldoende trainings- en wedstrijdcapaciteit te beschikken. Met deze maatregelen neemt de trainingscapaciteit met duizend uur toe en wordt ook de kwaliteit van zowel trainings- als wedstrijdvelden beter.

Voor het accommodatieplan is een bedrag van 800.000 euro van de gemeente nodig. De club hoest dan uit eigen middelen 120.000 euro op en neemt ook de plankosten voor zijn rekening. Verder neemt de vereniging de kleedkamers over, om vervolgens zelf voor het onderhoud te zorgen. Ook wil Beek Vooruit het complex verduurzamen.

Om dit alles te realiseren is een contributieverhoging per lid van 20 euro per jaar nodig. Die verhoging zal geleidelijk worden doorgevoerd en mogelijk lager uitvallen omdat wordt ingezet op meer kantine-inkomsten, verklaart voorzitter Jan Hoppen van de club. ,,De contributie van Beek Vooruit is nu het laagst van alle Bredase clubs en die willen we in ieder geval zo laag mogelijk te houden.''

Betrokken ambtenaren en wethouders van de gemeente Breda waren eerder al positief, verklaart Hoppen. Het was daarom even schrikken toen net voor de zomervakantie de Bredase coalitie ermee ophield. Vertraging is het laatste waar het clubbestuur op zit te wachten. De nieuwe verantwoordelijke wethouder brengt binnenkort een bezoek aan Beek Vooruit.

De clubvoorzitter gaat ervan uit dat Beek Vooruit, samen met andere verenigingen, geholpen wordt. Hij hoopt volgend seizoen het nieuwe kunstgrasveld al in gebruik te kunnen nemen, en anders toch het daarop volgende seizoen.

Beek Vooruit heeft in totaal 1.300 leden, waarvan iets minder dan 1.000 voetballend. Op zondag heeft de Prinsenbeekse vereniging de meeste seniorenteams van alle Bredase clubs, 15 heren- en 2 damesteams, die allemaal moeten kunnen spelen. Ook bij de jeugd is sprake van ruimtegebrek.

 
Terug naar boven