Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Overdracht voorzittershamer bij SESAB

12 oktober 2015
www.beekvooruit.nl

De afgelopen periode is er achter de schermen in goed overleg hard gewerkt aan een herstructurering van de vereniging. Hierover meer bij de komende Algemene Ledenvergadering van vrijdag 16 oktober aanstaande. Binnen de Stichting SESAB wordt bestuurlijk de bal nu door gepasst...


Door: Piet van den Bliek

Afgelopen dinsdag 6 oktober 2015 heeft overdracht van het voorzitterschap van de Stichting SESAB plaatsgevonden. Piet van den Bliek neemt na 10 jaar afscheid als voorzitter van de Stichting Exploitatie Sportakkommodaties Beek-Vooruit en gaf symbolisch de voorzittershamer door aan de nieuwe roerganger Kees van Eijk.

Ook Wil Vriens (22 jaar penningmeester en tevens mede oprichter van SESAB) en Stan de Graaf (18 jaar secretaris en bedrijfsleider) namen afscheid van het bestuur en hun functies worden overgenomen door respectievelijk Frans Machielsen en Bas Romme.

Met deze nieuwkomers is het bestuur van SESAB weer compleet en gemotiveerd om samen met het verenigingsbestuur van v.v. Beek Vooruit, de plannen m.b.t. het sportcomplex te faciliteren. De exploitatie van de kantine is inmiddels overgegaan naar de vereniging. SESAB houdt zich bezig met aanleg, beheer en onderhoud alsmede verhuur van het onroerend goed.

De scheidende bestuursleden hebben aangegeven de vereniging en de stichting zo nodig met raad te blijven bijstaan en wensen Beek Vooruit en SESAB verder alle goeds.


 
Terug naar boven