Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Beek Vooruit komt met nieuwbouwplan

17 oktober 2014
www.beekvooruit.nl
Beek Vooruit wil sportcomplex De Heikant renoveren. Deze week deed het bestuur een brief op de bus richting de gemeente Breda. In deze brief staan de plannen om extra ruimte te creëren voor speelvelden.
Sjoerd Marcellissen van BN De Stem schreef er een mooi artikel over.

Bron: BN de Stem - Sjoerd Marcellissen
        16 oktober 2014

‘ Hell of a job’ op De Beek

Voetbalclub Beek Vooruit wil dat sportpark op de schop gaat om ruimtetekort op te lossen
 
Prinsenbeek - Velden die al vroeg in het seizoen versleten zijn omdat er zo veel op gespeeld moet worden. „Het gras gaat tot het Oktobertfest mee, daarna is het een akker.” Al jaren kampt voetbalclub Beek Vooruit met dit probleem, maar de vereniging heeft nu een plan liggen om sportpark De Heikant te renoveren.
Begin deze week gooide voorzitter Jan Hoppen de brief naar het stadskantoor van Breda op de post.
Titel: oplossing capaciteitsprobleem. Geadresseerd aan wethouder Bernie van den Berg.


Voorzitter Jan Hoppen en bestuurslid Flip Kitslaar vertellen over de plannen van Beek Vooruit om de accommodatie te vernieuwen. Zo wordt het hoofdveld, op de achtergrond, gekanteld. foto Johan Wouters/het fotoburoUrgentie? Heel hoog, vindt Hoppen. „Dit leeft al vijftien jaar. Er is zelfs een tijdje aan de orde geweest dat de hele accommodatie verplaatst zou worden. Dat bleek onbetaalbaar. Ook zeiden de leden: wij willen op de Heikant blijven.” Om de capaciteitsellende te verminderen, is er zelfs een tijdje een ledenstop geweest.

„Gelukkig zijn we daar van af”, zucht Hoppen. „Er stond op een bepaald moment 150 kinderen op die wachtlijst. Dat kan niet. Je had in Prinsenbeek basisscholen met klassen waarbij Jantje wél op voetbal zat en Pietje niet, omdat hij op de wachtlijst stond. Gelukkig waren er wel meer Jantjes dan Pietjes. Maar goed, dat was best een probleem. Als de sociale binding met het dorp wegvalt, dan is dat niet goed voor de vereniging.”
Beek Vooruit huurt nu een veld bij buurtschap ’t Lies voor de pupillenwedstrijden op zaterdag.
 
Om tot een blijvende oplossing te komen voor de capaciteitsmiserie hebben vrijwilligers flink wat uurtjes gestoken in een onderbouwd plan. „A hell of a job”, noemt Hoppen het. Speerpunt is de verhoging van de veldencapaciteit. Nu heeft Beek Vooruit drie wedstrijdvelden. Dat moeten er vier, waarvan wellicht twee met kunstgras, worden.

Hoppen: „Met 1.000 spelende leden heb je dat aantal van vier volgens de normen van NOC*NSF zeker nodig. De KNVB gaat zelfs uit van vijf wedstrijdvelden.” Om dat te realiseren wil de Prinsenbeekse vereniging het bestaande hoofdveld kantelen, waardoor er ruimte ontstaat voor een extra (kunstgras-) veld. De huidige kleedkamers gaan tegen de vlakte. De nieuwe lokalen worden gebouwd naast de kantine, die grotendeels intact blijft. Daarbij komt ook ruimte voor een nieuwe bestuurskamer, evenals een wedstrijdsecretariaat en tribune. Beek Vooruit wil dat de parkeerplaats flink wordt uitgebreid: van zo’n 80 plekken naar ruim 200, deels op de plaats waar nu het grote trainingsveld is. 
 
Kosten van het project? 2,3 miljoen. „In het verleden was het zo dat de gemeente dit geld maar moest ophoesten”, vertelt bestuurslid Flip Kitslaar. „Wij begrijpen dat zoiets momenteel lastig is. In lijn met wat koning Willem-Alexander vorig jaar zei over de ‘participatiesamenleving’ willen we gebruikmaken van de Prinsenbeekse ondernemersgeest.” Dus wil Beek Vooruit zelf een flinke duit in het zakje doen. „Volgens een participatiemodel dat uniek is”, zegt preses Hoppen. „Iets wat nooit in Breda is voorgekomen.”
 
Een eerste stap in die ‘participatie’ is de uitwerking van renovatie door een lid van Beek Vooruit, Silvain van de Wiel. „Dat is wel bijzonder”, meent Hoppen. „Hij is in dienst bij een adviesbureau en heeft ervaring in het transformeren van sportaccommodaties.”
Een ander belangrijk onderdeel is het feit dat de vereniging zelf een maximumbedrag van 700.000 euro gaat vrijmaken om te investeren. Hoppen: „Als we nóg meer investeren, zouden we onbehoorlijke risico’s nemen. Na een slechte periode, twintig jaar geleden, staat de club er nu goed voor. We zijn financieel gezond. Beek Vooruit heeft een sponsorstichting die dit seizoen meer heeft binnengehaald dan vorig jaar. Ook zit er een aanzienlijk vermogen bij Sesab, een aan de club gelieerde stichting die onder meer de kantine beheert.”

Foto: BN De Stem - archief Beek VooruitBeek Vooruit hoopt begin 2015 duidelijkheid te krijgen vanuit de gemeente Breda. „We hebben nog geen enkele toezegging, maar in januari zal het nieuwe sportbeleid bekend worden”, verklaart Kitslaar. „Vlak voordat een eventueel principe-akkoord wordt gesloten, moet het plan officieel bekrachtigd worden in een bijzondere algemene ledenvergadering.”
Komend jaar hoopt Beek Vooruit al te kunnen beginnen, zodat het vernieuwde complex in 2017 opgeleverd kan worden. De werkzaamheden en het aanleggen van de parkeerplaats moeten gefaseerd plaatsvinden, zodat enkele velden beschikbaar blijven. „Want die zijn snoeihard nodig.”
 

Contributie jaarlijks met maximaal 11 euro omhoog
Om de financiële reserves van de club op orde te houden, stelt het bestuur van Beek Vooruit een contributieverhoging voor. De komende vijf jaar wordt de ledenbijdrage jaarlijks met maximaal 11 euro verhoogd. Senioren betalen nu 160 euro, over vijf jaar zal dat 215 euro zijn. Volgens Hoppen is de huidige contributie bij Beek Vooruit relatief laag ten opzichte van andere Bredase verenigingen.

Onlangs is de contributieverhoging besproken in de algemene ledenvergadering. „Men is bereid om meer te betalen”, zegt Hoppen. „Maar er was ook iemand die zei: prima, die contributieverhoging, maar ik heb er hier wel drie kinderen rondlopen... Voor die mensen gaan we een regeling treffen.” Volgens Hoppen is het mogelijk dat een deel van de betaalde contributie achteraf wordt teruggestort. „Dat kunnen we tijdens de algemene ledenvergadering vastleggen: wat we overhouden, geven we terug aan onze leden.”
 

Beek Vooruit
  • Beek Vooruit heeft momenteel 1.204 leden, 941 spelende.
  • De club heeft drie wedstrijdvelden, waarvan één kunstgras.
  • Het plan ‘Oplossing capaciteitsprobleem (2015-2017)’ bevat onder meer: sloop kleedkamers, tribune, toiletten, wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer. Deze worden opnieuw gebouwd tegen de scheiding met tennisvereniging Prinsenbeek. 
  • Het hoofdveld kantelen, waarna plaats is voor een extra veld. 
  • Verplaatsing fietsenstalling.
  • Parkeerplaats wordt uitgebreid van 80 naar ruim 200 plekken. 

 
Geen nieuwsberichten gevonden
Terug naar boven