Nieuws

Heb je informatie die belangrijk is voor andere leden van de club? Meld deze dan aan één van de commissies (Jeugd, Senioren of TC) of stuur een bericht aan de Communicatie Commissie.  
 

Accommodatieplan Beek Vooruit bij wethouder

17 oktober 2014
www.beekvooruit.nl
Het accommodatieplan van Beek Vooruit brengt de nodige reacties teweeg. Lees hier de publicatie van Prinsenbeeknieuws.nl.

Bron: Prinsenbeeknieuws.nl - Ine Kleemans
16 oktober 2014

Het ambitieuze plan van Beek Vooruit om het ruimteprobleem op Sportpark De Heikant in Prinsenbeek aan te pakken is deze week naar wethouder Bernie van den Berg gestuurd. Begin oktober gaf de ledenvergadering het bestuur mandaat om met de gemeente inhoudelijk verder te gaan praten over het accommodatieplan.  Intussen is de financiële onderbouwing verder uitgewerkt.

‘Met dit plan kan op de bestaande locatie een structurele oplossing worden gerealiseerd door een uitbreiding van het aantal velden, een significante vergroting van de trainingscapaciteit en een verdubbeling van de parkeercapaciteit op het sportpark. Waardoor ook de buurtbewoners en Tennisvereniging Prinsenbeek profiteren van dit plan', meldt het bestuur in de brief aan de wethouder. ‘Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om ‘De Heikant' tevens energie-neutraal te maken.'
 

Het plan gaat uit van een ‘co-makership'-gedachte, stelt het bestuur. ‘Dit betekent dat wij graag samen met de gemeente Breda dit plan willen realiseren door middel van een substantiële financiële participatie van Beek Vooruit in de plannen.' Beek Vooruit is hiermee naar eigen zeggen de eerste vereniging die op zo'n grote schaal wil participeren in een dergelijke grote aanpassing. De gemeente heeft hierop volgens het bestuur in eerste instantie ook positief gereageerd.
 

Resultaat moet dan zijn een vierde veld en mogelijk een tweede kunstgrasveld, inclusief nieuwe kleedlokalen. Dit zou volgens de huidige beraming 2,3 miljoen euro gaan kosten. Hiervan verwacht het bestuur 700.000 euro te kunnen genereren middels een annuïteitenlening bij de gemeente. Uitgangspunt is dat het eigen vermogen van de vereniging zoveel mogelijk wordt ontzien. Om die 700.000 euro toch bijeen te brengen, denkt het bestuur onder meer aan een contributieverhoging van 11 euro per jaar gedurende vijf jaar. Ook de kantine moet meer geld binnen brengen. Daarbij verwacht het bestuur de bouwkosten relatief laag te kunnen houden door de inzet van vrijwilligers. Verder is het de bedoeling om inkomsten te verkrijgen uit onder meer een kledingplan, clubkaarten, de website en sponsoring.
 

Het gemeentelijke sportbudget zou dan voor 1,6 miljoen euro moeten worden aangesproken. Mogelijk dat de kostenpost van 500.000 euro voor de parkeerplaats uit een ander potje kan worden betaald, stelt het bestuur. Die uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen van 80 naar 200 verlaagt immers ook de parkeerdruk voor de buurt en de tennisvereniging.
 

Het bestuur van Beek Vooruit wil het plan graag op korte termijn met de wethouder en betrokken ambtenaren inhoudelijk bespreken. Het liefst wil het bestuur nog voor het einde van het jaar met de gemeente tot overeenstemming komen. Voordat definitieve beslissingen worden genomen zal  een bijzondere algemene ledenvergadering worden uitgeschreven 
Terug naar boven