• Op 29 oktober 2021 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Beek Vooruit plaats. In totaal waren 37 leden aanwezig. Hieronder lees je de belangrijkste punten uit deze ALV.

  Afscheid van Jan Hoppen als voorzitter van Beek Vooruit
  Jan heeft eerder al te kennen gegeven te stoppen als voorzitter van Beek Vooruit. Na negen jaar voorzitter vond hij het hier tijd voor. Deze ALV was het officiële afscheidsmoment van Jan.
  Vice voorzitter Ton de Peijper bedankte Jan voor zijn inzet waarbij hij met name de realisatie van het prachtige nieuwe A-veld met LED verlichting en het oplossen van de wachtlijsten noemde. Jan gaf zelf aan dat hij het mooi vond dat hij samen met anderen Beek Vooruit op een hoger niveau heeft laten voetballen. Als dank voor zijn inzet ontving Jan bloemen en een dinerbon. Daarnaast biedt het bestuur Jan een afscheidsreceptie aan tijdens de Nieuwjaarsloop van 8 januari 2022. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid om afscheid te nemen van Jan en hem te bedanken voor zijn inzet! Jan blijft actief binnen Beek Vooruit in de gebouwen commissie, maar ook als supporter en als sponsor.

  Financieel
  Ondanks de Coronacrisis heeft Beek Vooruit de afgelopen twee boekjaren licht positief af kunnen sluiten. Dit was met name mogelijk door de Coronasubsidies van overheid en hulp van de SESAB en doordat de leden trouw hun contributie hebben betaald. De begroting voor dit seizoen is positief en werd goedgekeurd door de ALV. De contributie voor het komend seizoen wordt niet verhoogd en blijft daarmee hetzelfde als nu. 

  Samenstelling bestuur
  Door het vertrek van Jan Hoppen is de voorzittersfunctie nog steeds niet ingevuld. Ken jij kandidaten voor deze rol, draag deze dan aan bij het bestuur (info@beekvooruit.nl). De voorzittersfunctie wordt nu ad interim ingevuld door de secretaris Ton de Peijper en penningmeester Ella Snoek.

  Toekomst Beek Vooruit
  Wij hebben op dit moment meer dan 1.000 voetballende leden! Dit leidt ertoe dat ons complex qua capaciteit maar net toereikend is. De druk op de velden en kleedkamers is groot. Beek Vooruit is al enige jaren aan het studeren op nieuw- of verbouw. De komst van Beeks Buiten zal er toe leiden dat uitbreiding van het complex onontkoombaar is. Het bestuur volgt de ontwikkelingen van de uitbreiding van ons dorp op de voet en zal, als duidelijk wordt wanneer dit gaat gebeuren, het onderzoek naar nieuw- of verbouw hervatten.

  Kantine cashless
  In de kantine van Beek Vooruit is nog steeds sprake van relatief veel contant geld. De kosten en risico’s van contant geld nemen echter fors toe. In de Corona periode zijn veel mensen gewend geraakt aan betalingen met de pinpas. Beek Vooruit heeft besloten om vanaf begin 2022 de kantine cashless te gaan maken. Je kunt dan alleen nog met je pinpas betalen. Voor de voetbalteams is een Beek Vooruit Card in de maak waarmee je als team geld uit kunt leggen om na de wedstrijd je consumpties gezamenlijk af te rekenen. Het ouderwetse “geld uitleggen” blijft hiermee dus mogelijk, maar dan wel in een modern jasje. Nader informatie volgt nog.

  Zaterdag- zondag voetbal
  We zien dat er een wens van zondag elftallen is om op zaterdag te spelen. Het invullen van die wenst heeft een groot effect op beschikbaarheid van de velden en kleedkamers van Beek Vooruit, maar ook op de benodigde vrijwilligers binnen de vereniging. Het bestuur wil dit seizoen gebruiken om een analyse te maken welke gevolgen dit voor Beek Vooruit heeft en zal hier in de volgende ALV een besluit over nemen.

  Vrijwilligersparticipatie
  De maatschappelijke trend van afname van het aantal beschikbare vrijwilligers zien we helaas ook bij Beek Vooruit. Dat betekent dat de vereniging niet alle activiteiten kan ontwikkelen die ze graag wil doen. Beek Vooruit zijn we echter samen: met, voor en door alle leden. We zien de noodzaak ontstaan om elk lid bij de activiteiten binnen de vereniging te betrekken. We noemen dit ledenparticipatie. Dat betekent dat je als lid elk jaar een verplicht aantal uur zal worden gevraagd om je in te zetten voor de vereniging. De ALV omarmt dit idee en het bestuur zal dit verder vorm gaan geven. Nadere informatie volgt nog, waarbij  het onze inzet is om hier begin 2022 mee te beginnen.