• Kleedkamers & lockers

  Onze vereniging kampt al enkele jaren met een explosieve groei. Om dit alles te beheersen zijn een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Een ervan heeft betrekking op de  kleedlokalen. Deze maatregelen zijn er op gericht om iedereen zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen laten maken van de kleedlokalen.


  Vanwege het grote aantal wedstrijden (per zaterdag 5 wedstrijden per veld) heeft Beek Vooruit een aantal organisatorische maatregelen getroffen voor wat betreft het gebruik van kleedlokalen. Eén van de voordelen is dat onze teams en onze gasten in de meeste gevallen alleen met het eigen team in het toegewezen kleedlokaal.


  Wat houden deze maatregelen in?

  • De teamleiding meldt zich in onze wedstrijdkamer. Hier hoort u op welke tijden welk kleedlokaal tot uw beschikking staat;
  • Tijdens de aan u aangegeven tijden staat het aan u toegewezen kleedlokaal tot uw beschikking. Buiten de aangegeven tijden zal een ander team van dit kleedlokaal gebruik maken;
  • Vrijwel alle teams dienen vervolgens de kleding van de spelers in speciale afsluitbare kledingkasten (lockers) op te bergen;
  • Kleedlokalen zullen ingeval van toewijzing kledingkast altijd centraal geopend zijn;
  • Het gebruik van kleedlokalen/kledingkasten geschiedt geheel op eigen risico.
  • Voor wat betreft het inlopen voor de wedstrijd kunt u alleen gebruik maken van de door Beek Vooruit aangewezen locatie. Inlopen op wedstrijdvelden is NIET toegestaan en NIET mogelijk.


  Eventuele afwijkingen van lokalen/velden/tijden dienen altijd in overleg met de dienstdoende wedstrijdcoördinator plaats te vinden.