• Incident Beek Vooruit zondag 18-02-2024

  20 feb 2024 Beheerder
 • Beste leden en supporters van Beek Vooruit,

  Afgelopen zondag heeft zich op ons sportpark een ernstig incident voorgedaan tijdens een wedstrijd. Zowel de scheidsrechter als een speler van ons thuisteam werden hierbij fysiek belaagd. Dit incident staat helaas niet op zichzelf en past in een patroon van vergelijkbare voorvallen.

 • Er is direct na de wedstrijd getracht de situatie te de-escaleren door in gesprek te gaan met de tegenstander. Later is er ook overleg geweest tussen de besturen van Beek Vooruit en het betrokken uitspelende team. De betrokkenen van Beek Vooruit hebben besloten geen verdere stappen te ondernemen tegen het uitspelende team. Dit besluit wordt door het bestuur van Beek Vooruit gerespecteerd.

  Wel gaat het bestuur van Beek Vooruit, samen met onze commissie Sportiviteit & Respect, de reeks voorvallen met de KNVB bespreken. Dit om, samen met de sportbond, te bekijken hoe we dit soort incidenten kunnen voorkomen. We kunnen niet om de verharding in de maatschappij heen, die zich helaas ook op de voetbalvelden manifesteert, maar we blijven volhardend streven naar een positieve en veilige sportomgeving voor iedereen!

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur van Beek Vooruit