• Gevolgen toegenomen inflatie voor Beek Vooruit

  12 sep 2022 Beheerder
 • Inflatie en energiekosten
  Het zal niemand zijn ontgaan: iedereen in Nederland wordt geconfronteerd met hogere kosten. De inflatie is op dit moment torenhoog. Het bestuur van Beek Vooruit heeft dit uiteraard in het vizier en wil jullie in dit bericht meenemen over de ideeën die we hierover hebben en de maatregelen die we daarbij (kunnen) nemen. Het gaat daarbij om twee belangrijke oorzaken. Dit zijn de gestegen energiekosten en gestegen inkoopprijzen voor onze kantine. 

 • Energiekosten
  In de afgelopen tijd is menig (sport)vereniging al in het nieuws geweest over met name de stijgende energiekosten en de financiële gevolgen voor de vereniging. Ook Beek Vooruit wordt getroffen door onder andere stijgende energiekosten. Beek Vooruit huurt het sportcomplex (exclusief de kantine) van de Gemeente Breda.

  Het kleedkamergebouw is sterk verouderd, slecht geïsoleerd en uitgevoerd met een verouderde verwarmingsinstallatie, welke ook voor het warm water gebruikt wordt. Het gevolg is dat het energieverbruik van onze kleedkamers zeer hoog is. Hierdoor is de kans reëel dat ook de energiekosten bij Beek Vooruit torenhoog worden. Onze penningmeester monitort het energieverbruik en de kosten die hiermee verband houden nauwlettend. Omdat de deuren van het complex niet uitgevoerd zijn met deurdrangers gebeurt het regelmatig dat de verwarming helaas gestookt wordt terwijl de deur openstaat: daarom gaan we alle deuren uitvoeren met deurdrangers. Ook zal de verwarming een paar graden lager gezet worden. Alles om de kosten in de hand te houden. Andere maatregelen die we kunnen nemen zijn uiteraard de verwarming helemaal uitdraaien en/of de douches niet meer van warmwater voorzien. Jullie zullen begrijpen dat we dit soort maatregelen alleen in uiterste nood zullen nemen, maar helemaal uitsluiten kunnen we het niet.

  Kantine
  De prijs van een consumptie bij Beek Vooruit is nog altijd fors lager dan bij de meeste horecazaken. Onlangs zijn we veranderd van leverancier. We hebben ook onze prijslijst in de kantine aangepast, waarbij we de (meeste) prijzen verhoogden. De redenen voor deze prijsverhoging zijn:

  • wij zijn overgestapt naar een andere brouwerij, Inbev, waarbij we ook het merkbier Hertog Jan en nog wat andere speciaalbieren op de tap hebben. Deze bieren vallen in een andere prijsklasse;
  • onze inkoopprijzen zijn in de loop van 2022 al verhoogd en worden per 1-10-2022 nog eens verder verhoogd met bijna 7%;
  • Beek Vooruit rekende tot voor kort het statiegeld op een plastic flesje niet door. Onze leveranciers brengen dit echter wel in rekening. Bij verkoop in onze kantine is het lang niet altijd zo dat flesjes door ons weer terug ontvangen worden. We zijn dus een aardig deel van het statiegeld “kwijt”. Dit is een ongewenste situatie in onze begroting waardoor we dit nu wel in rekening gaan brengen. Het is wel belangrijk om te weten dat Beek Vooruit geen statiegeld teruggeeft bij inlevering. Er staan containers waar je je lege flesjes in kwijt kunt. Als je je statiegeld terug wilt, kun je dit in een winkel doen waar ze de producten ook verkopen.

  De prijsverhogingen in onze kantine zijn dus niet terug te voeren op gestegen energiekosten of iets dergelijks, maar op een gewijzigd assortiment, gestegen inkoopprijzen en eerlijker doorberekenen van statiegeld.

  Begroting en contributie
  Het bestuur heeft de begroting voor het nieuwe seizoen gereed en zal deze in de eerstkomende ALV ter goedkeuring voorleggen. De contributie voor dit seizoen is nauwelijks aangepast ten opzichte van het vorige seizoen en is al enige jaren ongeveer gelijk. Beek Vooruit heeft nog steeds de laagste contributie uit onze regio en daar zijn we erg trots op! De omstandigheden in de economie en maatschappij maken wel dat het voor Beek Vooruit steeds uitdagender wordt om de begroting ook sluitend te houden. Onze penningmeester houdt dit goed bij. Het bestuur hecht er waarde aan nu alvast mee te delen dat een verhoging van de contributie het volgende seizoen niet uit te sluiten valt.