• Tot ons grote verdriet werden wij afgelopen maandag wederom opgeschrikt door het overlijden van een ere-lid van Beek Vooruit. Op 13-06-2022 overleed Wil Vriens op 74-jarige leeftijd.

  De start van Wil bij onze vereniging dateert van lang geleden: zijn lidmaatschap begon op 1-7-1960, bijna 62 jaar geleden. Op 12 jarige leeftijd startte hij als fanatieke voetballertje op het terrein aan de Schoolstraat waar Beek Vooruit op dat moment nog speelde.

  Wil was een verdediger en stond bekend om zijn standvastigheid en soms ook hard maar altijd fair voetbalspel. Hij speelde vele jaren in het eerste elftal van Beek Vooruit. Na dit hoogtepunt speelde hij nog lang bij de overige senioren en bij Beek Vooruit zaterdag.  

  Na zij voetbalcarrière maakt hij zich verdienstelijk door zitting te nemen in het dagelijks bestuur van Beek Vooruit. Zo was hij als financiële man betrokken bij SESAP, de stichting die de kantines van de tennisvereniging en Beek Vooruit beheerde en exploiteerde. In 1993 is deze stichting ontbonden en heeft Beek Vooruit een nieuwe Stichting opgericht: SESAB. Wil was vanaf het 1e uur ook hier als penningmeester actief. Als penningmeester was hij streng maar rechtvaardig, de discussie niet uit de weg gaand, maar altijd met maar één doel voor ogen: Beek Vooruit want dat was zijn voetbalclub. Onderhandelingen met leveranciers werden door hem dan ook op het scherpst van de snede gevoerd.

  Daarnaast is Wil tot 2018 voorzitter geweest van de Vriendenclub Beek Vooruit. Mede dankzij zijn inzet hebben veel leden extra kunnen genieten van het lidmaatschap van Beek Vooruit en nadien ook vele kinderen met een mooi Sinterklaascadeau.

  Wil werd in september 2000 tot ere-lid van Beek Vooruit uitgeroepen. Met het overlijden van Wil verliest Beek Vooruit dan ook een lid met een zeer grote staat van dienst, in vele rollen en functies. Iemand die de strijd voor zijn club wilde aangaan. Wij zijn Wil zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor Beek Vooruit. Ook wij gaan hem vreselijk missen.

  Wij wensen Nel, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies een plaats te geven.