• Gehele Coronaprotocol Beek Vooruit

  Beste speler, trainer, leider, bezoeker van Beek Vooruit                            

   

  Beek Vooruit ontkomt er niet aan een aantal huisregels op te stellen in verband met de mogelijkheden die ons worden geboden om weer wedstrijden te voetballen. Hieronder staan deze puntsgewijs weergegeven waarbij we iedereen vragen deze na te leven!

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Dit geldt voor iedereen.
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
  • Voor alle bezoekers van 18 jaar en ouder geldt dat 1,5 meter afstand tot anderen dient te worden gehouden;
  • Houd er als speler (van 18 jaar en ouder) rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en dan 1,5 meter afstand moet aanhouden. Dit geldt tot het moment dat de locatie verlaten wordt;
  • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in kantine;
  • Voor de kleedlokalen geldt dat deze bij Beek Vooruit gesloten blijven. Wij kunnen niet waarborgen dat 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Bovendien hebben we geen capaciteit om een team of teams in delen te laten douchen. Ondanks dat dit geldt voor spelers van 18 jaar en ouder trekken we 1 lijn voor de gehele vereniging en de ons bezoekende teams, zodat risico op besmetting zoveel mogelijk kan worden beperkt;
  • Dit betekent dat dus, behalve in het hoofdgebouw, door spelers ook geen gebruik kan worden gemaakt van de toiletten in de kleedkamers;
  • Beek Vooruit stelt tegen € 10 borg een locker beschikbaar voor het stallen van sporttassen en eventuele andere bagage van spelers. Slechts 1 persoon tegelijk mag zich in de lockerruimte bevinden. Slechts 1 persoon per team mag tassen en andere bagage in de locker plaatsen. De sleutel voor de locker is te verkrijgen bij de wedstrijdleiding;
  • Het speelschema met veldverwijzing hangt op de wedstrijddag in de vitrine bij de entree van het sportpark. Hier is tevens een plattegrond van de veldverdeling geplaatst.
  • Het bestuur van Beek Vooruit verzoekt alle teams met klem om ook voor, tijdens na uitwedstrijden geen gebruik te maken van de kleedlokalen en douches van de vereniging die wordt bezocht bij en tijdens uitwedstrijden. Hierop kan en zal vanuit Beek Vooruit geen toezicht zijn. Derhalve doen we een beroep op ieders gezond verstand;
  • De kantine bij Beek Vooruit is geopend. Conform horecaverordening is het verplicht te zitten. Bestellen aan de bar kan volgens de in de kantine aangegeven looproute. Volg altijd instructies van het kantinepersoneel op. Laten we er samen vooral voor zorgen dat het binnen de mogelijkheden ook zeker voor hun leuk blijft;
  • Wij verzoeken iedereen om zich bij het betreden van het hoofdgebouw door middel van de daar zichtbare QR-code te registreren als bezoeker. Bij een eventueel besmettingsgeval vergemakkelijkt dit bron- en contactonderzoek. Registratie moet dus bij elk bezoek opnieuw!
  • Gebruik de kantine zoveel mogelijk alleen om iets te bestellen en nuttig dit zo mogelijk buiten;
  • Het is mogelijk op het terras iets te drinken of te eten. Ook hier geldt dat het verplicht is gebruik te maken van de daar gecreëerde en gemarkeerde zitplaatsen;
  • Tijdens de rust van alle wedstrijden zorgt Beek Vooruit, net als dat dat 'vroeger' was, voor iets te drinken voor de spelers;
  • Bezoek de wedstrijdkamer alleen dan wanneer dat strikt noodzakelijk is. Slechts 1 persoon tegelijk, buiten de wedstrijdleiding, mag deze kamer betreden;
  • Supporters zijn bij Beek Vooruit welkom. Wel verzoeken wij bezoekende verenigingen dit tot een minimum te beperken;
  • Datzelfde verzoek geldt voor onze supporters met betrekking tot uitwedstrijden van onze teams;
  • Uiteraard zijn wij altijd blij met ouders of, op latere leeftijd, spelers die bereid zijn voor vervoer te zorgen richting uitwedstrijden. In deze tijd verzoeken we alle chauffeurs een mondkapje te dragen. Voor alle passagiers van 18 jaar en ouder die niet uit 1 huishouden komen, geldt de mondkapjesplicht sowieso. 

  Natuurlijk vinden ook wij het niet leuk om bovenstaande te moeten communiceren. We gaan er echter vanuit dat jullie wel begrijpen dat we niet anders kunnen binnen de geldende restricties. Laten we vooral blij zijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en dat de bal weer rolt! 

  Heb je vragen, blijf er dan niet mee lopen, verzin zelf geen antwoorden, maar stel ze gewoon. Uiteraard zijn tips ter verbetering en positieve input ook altijd van harte welkom. Bereik ons via info@beekvooruit.nl of een van de andere communicatiemogelijkheden die op de (nieuwe!) site van Beek Vooruit staan vermeld.

  Met sportieve groet,

  Bestuur v.v. Beek Vooruit

  Een waarde(n)volle club