Bewaarnummer KNVB

Laatst bewerkt: Januari 2014

Het Bewaarnummer is een bundeling van besluiten van het bestuur amateurvoetbal, genomen krachtens het bepaalde in artikel 4 lid 4 van het Reglement Amateurvoetbal en artikel 28 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

Elk handelen of nalaten in strijd met voornoemde bestuursbesluiten, is strafbaar op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 1 onder a. van de Statuten van de KNVB. Het Bewaarnummer is verder aangevuld met algemene informatie. Als er sprake is van een hoofdstuk voorzien van algemene informatie, dan is dit aangegeven.

Oftewel: het Bewaarnummer is een boekwerk van zo'n 170 pagina's met daarin gedetailleerde informatie over het reilen en zeilen langs de voetbalvelden!

Klik hier om het Bewaarnummer Veldvoetbal - Landelijke informatie & districtsinformatie Zuid 1 2e helft seizoen 2013/2014 te bekijken
Terug naar boven