Alcoholverstrekking in sportkantines

Bijgewerkt: december 2013

Op basis van de Drank- en Horecawet dienen sportverenigingen met een kantine in eigen beheer te beschikken over een bestuursreglement.

Stichting Exploitatie Sport Accommodatie Beek Vooruit (SESAB) is eigenaar van de kantine en verantwoordelijk, in de ruimste zin van het woord, voor het beheer en onderhoud van de kantine.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26/09/2002 is het bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ voor v.v. Beek Vooruit bekrachtigd door de leden van de vereniging.

Per 1 januari 2014 treedt de nieuwe drank- en horecawet in werking, ook zijn de regels van de gemeente Breda aangescherpt. Om deze redenen zullen we voortaan vanaf 1 januari 2014 aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer schenken en op zaterdag vanaf 15.00 uur starten met de verkoop van alcoholische dranken. De komende periode gaan we ook gebruiken om het bestuursreglement zoals vastgesteld in 2002 te actualiseren.
Terug naar boven