Onze vereniging heeft een heldere en compacte organisatiestructuur. Lees hieronder meer over het Bestuur en de Commissies van v.v. Beek Vooruit. Wie zijn je aanspreekpunten, waarvoor is deze commissie verantwoordelijk? Je vind het allemaal op deze pagina.

Klik op Meer informatie > voor de commissieleden, contactgegevens, taken en verantwoordelijkheden.

Wil je meer algemene informatie over Beek Vooruit?
Kijk dan bij één van de andere mogelijkheden in het menu "Organisatie" in de linkerbalk. 
Voor informatie over de actuele zaken kun je terecht onder het kopje "Clubinfo" in het hoofdmenu.
 

Stg. Exploitatie Sport Accomodatie Beek Vooruit (SESAB)In 1968 zijn Beek Vooruit en Tennisvereniging samen op het sportpark 'De Heikant' terecht gekomen. In goed overleg en met gezamenlijke inspanning is destijds een clubhuis op het sportpark geplaatst. Om dit te realiseren is er een gezamenlijke stichting opgericht: Stichting Exploitatie Sport Accommodatie Prinsenbeek. Beter bekend als 'de SESAP'.

Begin jaren 90, net na het volledig renoveren van het tennispaviljoen, is in goed overleg tussen alle partijen besloten SESAP op te heffen en ieder als vereniging zijn eigen weg in te slaan.
Beek Vooruit heeft er toen voor gekozen de activiteiten van het voormalige SESAP opnieuw onder te brengen in een stichting. Dit werd de SESAB (Stichting Exploitatie Sport Accommodatie Beek Vooruit).

Deze stichting genereert haar inkomsten uit de kantine opbrengsten. Van deze opbrengsten worden investeringen gefinancierd op het sportpark ten behoeve van v.v. Beek Vooruit.

Inmiddels is SESAB eigenaar van het hele kantine gebouw, de lichtmasten op het A, B, C en trainingsveld, de tribune en de kledingcontainer. Maar ook dug-outs op het A-veld en C-veld zijn financieel mogelijk gemaakt door deze stichting.

Dankzij de inspanningen van vele kantinevrijwilligers en het bezoek aan onze kantine van vele gasten kunnen wij nu én in de toekomst de vereniging Beek Vooruit nog beter faciliteren.

Leden

Voorzitter Kees v. Eijk
Secretaris Bas Romme
Penningmeester Frans Machielsen
Lid Henk Martens
Lid Jan Hoppen

Stg. Exploitatie Sport Accomodatie Beek Vooruit (SESAB): subcommissies

Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven