Onze vereniging heeft een heldere en compacte organisatiestructuur. Lees hieronder meer over het Bestuur en de Commissies van v.v. Beek Vooruit. Wie zijn je aanspreekpunten, waarvoor is deze commissie verantwoordelijk? Je vind het allemaal op deze pagina.

Klik op Meer informatie > voor de commissieleden, contactgegevens, taken en verantwoordelijkheden.

Wil je meer algemene informatie over Beek Vooruit?
Kijk dan bij één van de andere mogelijkheden in het menu "Organisatie" in de linkerbalk. 
Voor informatie over de actuele zaken kun je terecht onder het kopje "Clubinfo" in het hoofdmenu.
 

Categorie Coördinatoren JO7 t/m JO11


De categoriecoördinatoren zijn er voor elke leeftijdsgroep, zij zijn het aanspreekpunt voor de spelers, leiders en trainers. De categoriecoördinatoren vergaderen iedere vier weken met de jeugdcoördinatoren om de voortgang van de leeftijdsgroep te bespreken.

Bij eventuele problemen heeft die vergadering beslissingsbevoegdheid. Besluiten dienen daar bij meerderheid te worden genomen. Als in de vergadering geen meerderheid kan vinden, kan het probleem worden doorgeschoven naar de Technische Commissie. Deze commissie vergadert gemiddeld een keer per vier weken.

Leiders en trainers met problemen kunnen terecht bij de categoriecoördinatoren. De namen (en eventuele telefoonnummers en e-mailadressen) van deze personen worden via de website gecommuniceerd.

De categoriecoördinatoren zijn in samenspraak met de jeugdcoördinatoren actief bezig met het beoordelen van de spelers, het maken van selecties en het indelen van de niet-selectieteams. De categoriecoördinatoren proberen daarvoor meerdere wedstrijden  en eventueel trainingen te bezoeken. Bovendien spelen de categoriecoördinatoren ook een rol in tussentijdse evaluaties.

Leden

Categorie Coördinator J07 Jeroen Luiken
Categorie Coördinator J09 Arjan van Gils
Categorie Coördinator JO11 Nick Schillemans
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven