Onze vereniging heeft een heldere en compacte organisatiestructuur. Lees hieronder meer over het Bestuur en de Commissies van v.v. Beek Vooruit. Wie zijn je aanspreekpunten, waarvoor is deze commissie verantwoordelijk? Je vind het allemaal op deze pagina.

Klik op Meer informatie > voor de commissieleden, contactgegevens, taken en verantwoordelijkheden.

Wil je meer algemene informatie over Beek Vooruit?
Kijk dan bij één van de andere mogelijkheden in het menu "Organisatie" in de linkerbalk. 
Voor informatie over de actuele zaken kun je terecht onder het kopje "Clubinfo" in het hoofdmenu.
 

Bestuur v.v. Beek Vooruit


  • Het bestuur organiseert de vereniging effectief en bewaakt tegelijkertijd de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Missie en de hoofddoelstellingen van de commissies.
  • Het bestuur weegt de belangen af van sociale en voetbalprestaties.
  • Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en representeert de vereniging naar buiten.

Leden

Voorzitter Jan Hoppen
Secretaris Ton de Peijper
Penningmeester Han Buijsse
Senioren Commissie Kees Mol
Wedstrijdzaken Willem Vermeulen
Technische Commissie Hans van Wolven
Evenementen en toernooien Resi Beentjes
Accommodatie/Facilitaire Commissie / Speciale Projecten Silvain van de Wiel
Communicatie Commissie Jacques de Craen
Secretariële ondersteuning Diana Frijters
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven