• BELANGRIJK : Bijzondere Algemene Ledenvergadering 03-04-2024

  25 feb 2024 Beheerder
 • Het bestuur van Beek Vooruit nodigt alle leden van onze vereniging uit voor een Bijzondere Algemene Leden Vergadering welke gehouden wordt op woensdagavond 03-04-2024 om 19.30 uur in de kantine van Beek Vooruit.

 • Het bestuur van Beek Vooruit organiseert deze bijzondere ALV om toestemming aan de leden te vragen om het plan uit te voeren waarbij we een natuurgras veld op de Heikant wijzigen naar een kunstgrasveld met verlichting. 

  Achtergrond en noodzaak
  Deze verandering is nodig om de capaciteit van onze velden te vergroten zonder het park uit te breiden. Op een kunstgrasveld kan immers veel meer getraind en gespeeld worden dan op een natuurgrasveld. Door ook gebruik te gaan maken van verlichting kan het aantal uren nog verder uitgebreid worden. Het gevolg hiervan is dat het overvolle trainingsschema beter ingevuld kan worden. 

  Consequenties
  Een investering is een kunstgrasveld met bijbehorende verlichting is een forse investering welke onder andere een contributieverhoging met zich meebrengt. Alleen al daarom hecht het bestuur er waarde aan om de Algemene Leden Vergadering om toestemming te vragen. Alleen de Algemene Leden Vergadering mag over dergelijke belangrijke gebeurtenissen besluiten. 

  Inhoud
  Tijdens deze ALV krijg je te horen wat het plan precies inhoudt en wat de financiële consequenties van de investering voor onze vereniging en voor jou als lid betekenen. 

  Kom je ook?
  Het is van groot belang dat zoveel mogelijk leden op de hoogte worden gebracht van de plannen van onze vereniging. Op deze avond wordt over het voorstel gestemd en als de meerderheid het plan goedkeurt gaat het bestuur verder met de uitvoering ervan.