• ALV gaat akkoord met aanleg 3e kunstgrasveld!

  6 apr 2024 Beheerder
 • Op woensdagavond 4 april vond een bijzondere ALV plaats bij Beek Vooruit. De vergadering stond geheel in het teken van de geplande aanleg van een derde kunstgrasveld op het complex van Beek Vooruit, de Heikant. De aanwezigen waren nagenoeg unamiem voor het plan waardoor het bestuur nu verder kan gaan met de uitvoering.

 • Aanleiding
  Op Sportpark de Heikant is het zowel door de week als in het weekend zeer druk op de voetbalvelden. Het gevolg daarvan is dat er door de meeste teams maar eens per week getraind kan worden en er nauwelijks oefen- of inhaalwedstrijden gespeeld kunnen worden. Ook volgens de normen van de KNVB zitten we in relatie tot het aantal leden krap in de velden.

  We kunnen echter het park technisch gezien niet uitbreiden in oppervlakte. Wat we wel weten is dat natuurgras veel minder frequent bespeeld kan worden dan kunstgras. Dit omdat een te frequent gebruik de grasmat anders teveel beschadigd. Een oplossing om het capaciteitsprobleem te verkleinen is dan ook om een natuurgrasveld te wijzigen naar een kunstgrasveld waarbij we tegelijk ook verlichting plaatsen. 

  Een commissie samengesteld vanuit de besturen van Beek Vooruit, SESAB en SSB is al maanden aan het werk om deze oplossing vorm te geven. Omdat het een grote investering betreft welke gevolgen heeft voor de leden van Beek Vooruit was het nodig om een bijzondere ALV te organiseren waarin het bestuur aan de leden toestemming vraagt om het plan uit te mogen voeren. Deze ALV is op woensdag 4-4-2024 in de kantine van Beek Vooruit gehouden. 

  Plan aanleg kunstgras
  Op de plaats van het huidige D-veld wordt een kunstgrasveld gerealiseerd. Het kunstgrasveld zal worden voorzien van een kurk-infill, wat zorgt voor een natuurlijke en comfortabele ondergrond voor de spelers. Deze kurk-infill is ook aanwezig op onze twee andere kunstgrasvelden. Voor zowel trainingen als wedstrijden zal er LED-verlichting worden geïnstalleerd, waardoor er op elk moment van de dag en onder alle weersomstandigheden gespeeld kan worden. Daarnaast worden:

  • bestaande dug-outs hergebruikt, wat zorgt voor een efficiënt gebruik van de beschikbare infrastructuur en het behoud van de karakteristieke uitstraling van het sportveld. Rondom het kunstgrasveld zullen betonplaten worden geplaatst, met ruimte voor de opslag van doelen en andere benodigdheden, waardoor het veld netjes en overzichtelijk blijft.
  • doelen en ballenvangers geïnstalleerd die specifiek zijn ontworpen voor gebruik op een half veld, waardoor er flexibiliteit is in het gebruik van de beschikbare ruimte.
  • er extra onderhoudsmaterialen aangeschaft om ervoor te zorgen dat het kunstgrasveld in optimale conditie blijft en langdurig kan worden gebruikt.

  Met bovenstaande specificaties wordt gestreefd naar een hoogwaardig kunstgrasveld dat voldoet aan de behoeften van de voetbalvereniging en haar leden. Hieronder een tekening van het nieuwe veld.

  Investering en financiering
  De investering is fors en bedraagt in totaal bijna €865.000. De investering wordt uitgevoerd door SESAB (Stichting Exploitatie Sportaccomodatie Beek Vooruit). Door diverse partijen wordt deze investering mogelijk gemaakt. Zo draagt de gemeente Breda door een eenmalige subsidie een bedrag van €250.000 bij en komt er via de BOSA (subsidie Rijksoverheid) nog een bijdrage van €175.000. De SESAB, de SSB en Beek Vooruit zelf dragen ieder €40.000 bij. Het resterende bedrag van €320.000 wordt door SESAB betaald. SESAB verhuurt het veld vervolgens door aan voetbalvereniging Beek Vooruit welke hier door een huurverhoging op jaarbasis €30.000 voor gaat betalen.

  Financiële consequenties voor de leden
  Het bestuur van Beek Vooruit stelt voor om deze huurverhoging voor 2/3 deel (€20.000) te financieren door een contributieverhoging voor de leden. Het bestuur heeft ervoor gekozen om geen generieke verhoging per lid door te voeren maar de verhoging specifiek te maken per categorie. Dit omdat de ene categorie nu eenmaal wat meer “voordeel” van het nieuwe kunstgrasveld heeft dan de andere. Wel dragen we – zoals het in een vereniging hoort – in gezamenlijkheid de lasten.

  Tijdens deze bijzondere ALV hebben we de contributie voor het seizoen 2024-2025 vastgesteld op de volgende bedragen (links de huidige contributie):

  Contributie:      2023-2024       2024-2025
  Senioren          € 220            € 245
  Jeugd A-B-C-D          € 160            € 180
  Jeugd E-F          € 150            € 165
  7x7          € 110            € 120
  G-Team            € 70              € 80

  Belangrijk om te vermelden is dat deze verhoging enkel wordt veroorzaakt door de huurverhoging. Gevolgen van inflatie, prijsstijgingen en dergelijke zijn niet meegenomen voor het komend seizoen. Daar kleeft een risico aan maar het bestuur neemt dit risico bewust.

  Het andere 1/3 deel (€10.000) van de jaarlijkse huurverhoging wil de vereniging samen met SESAB en de SSB (Stichting Sponsoring Beek Vooruit) op een andere manier bij elkaar krijgen. 

  En hoe nu verder?
  Nu de ALV akkoord is gegaan met het plan kunnen we verder in de uitvoering. Dat betekent dat we nu eerst een buurtdialoog aangaan om de omgeving in te lichten over het plan zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. Als daarna het financiële plan helemaal definitief is, kunnen we de aanbesteding gaan organiseren. Als alles volgens plan verloopt wordt er in de zomer 2024 gebouwd waarmee we het nieuwe veld aan het begin van het nieuwe seizoen 2024-2025 in gebruik kunnen nemen!