Algemeen protocol en veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

Dit protocol heeft tot doel duidelijke aanwijzingen te geven aan spelers en hun ouders/verzorgers en trainers van Beek Vooruit in de leeftijdscategorie O7 tot en met O19 en de seniorenteams in verband met het hervatten van de trainingen tijdens de coronacrisis vanaf 6 mei 2020. Het geldt tot en met minstens 13 juni. Beek Vooruit is ook in deze periode een veilige omgeving waar spelers en trainers met elkaar omgaan op een manier zoals is geïnitieerd door het RIVM en uitgewerkt door de KNVB. Dit document is beschikbaar op de site van Beek Vooruit. Een meer algemene samenvatting staat op de homepage.

Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 2. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
 4. Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden. Er is een uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij hoeven de ‘1,5 meter regel’ niet in acht te nemen;
 5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 6. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 7. Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 8. Kom in trainingsoutfit naar Beek Vooruit. De kleedkamers zijn namelijk gesloten;
 9. Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 10. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 11. Schud geen handen;
 12. Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct na het sporten naar huis;
 13. Beek Vooruit is voor vragen en opmerkingen betreffende de trainingen bereikbaar op opstarttrainingen@beekvooruit.nl.  

Maatregelen v.v. Beek Vooruit

 1. Beek Vooruit streeft ernaar duidelijke bewegwijzering te plaatsen waarop is aangegeven op welke manier velden, uitgang en fietsparkeerplaatsen bereikt moeten worden. Het is verplicht deze te volgen en niet van de aangegeven paden af te wijken;
 2. De trainingstijden zijn in enkele gevallen afwijkend van wat in seizoen 2019/2020 gangbaar is geweest, zodat de toe- en uitstroom van en naar het sportpark zoveel mogelijk gespreid is;
 3. De trainers zijn als eerste aanspreekpunt voor het gedrag van de spelers.  
 4. Ouders/verzorgers en belangstellenden hebben geen toegang tot het sportpark. Spelers uit de categorieën O7 tot en met O10 kunnen worden afgezet bij de toegangspoort van het sportpark volgens het kiss and ride principe. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ouders uitstappen. Spelers uit de categorieën O11 tot en met O19 komen zoveel mogelijk op de fiets en alleen naar het sportpark;
 5. De maatregel onder punt 5 geldt niet voor ouders/verzorgers van spelers van ons G-team. Zij zijn wel welkom tijdens trainingen mits zij dat van tevoren bij de desbetreffende trainer per mail of telefoon hebben aangegeven en mits ze 1,5 meter afstand houden tot andere spelers dan hun eigen kind en de trainers;
 6. Trainingsmaterialen zijn beschikbaar in het ballenhok. Slechts 1 trainer per team mag de materialen pakken. Ook mag er maar 1 persoon tegelijk aanwezig zijn in het ballenhok. Voordat de trainer de materialen pakt, desinfecteert hij/zij de handen met desinfectiemiddel wat daar beschikbaar is. De trainer betreedt en verlaat het ballenhok via de aangegeven ingang;
 7. Trainers zijn per mail en desgewenst telefonisch op de hoogte gesteld van de geldende maatregelen;
 8. De kleedkamers en kantine zijn gesloten. De toezichthouder en trainers hebben wel toegang tot de EHBO-kit. Voor urgente noodgevallen zijn de toiletten in kleedkamers 10 en 11 op verzoek bij de desbetreffende trainer beschikbaar. Daar is ook desinfectiemiddel aanwezig;
 9. De toezichthouder ziet erop toe dat iedereen zich aan de reglementen houdt. Waar nodig mag hij maatregelen nemen om de doelstelling van de veiligheid voor iedereen te waarborgen en spelers verzoeken het sportpark te verlaten;
 10. Ook op de verschillende trainingsvelden zijn voldoende desinfectiemiddelen aanwezig. De trainer ziet erop toe dat iedere speler dit voor aanvang van de training gebruikt;
 11. Het sportpark is behalve tijdens georganiseerde trainingen volgens het schema op de site van Beek Vooruit nog steeds gesloten. Slechts die spelers van Beek Vooruit voor wiens team een training is gepland of inwoners van Prinsenbeek die zich hebben aangemeld via opstarttrainingen@beekvooruit.nl en zijn ingedeeld door de betreffende categorie coördinator zijn welkom;
 12. De natuurgrasvelden zijn niet beschikbaar, want door de gemeente al ingezaaid met het oog op seizoen 2020/2021. Deze mogen onder geen beding worden betreden.
 13. Spelers tot en met 18 jaar hoeven zich met ingang van 1 juni 2020 niet meer aan de 1,5 meter afstand te houden tijdens het voetballen. 
Terug naar boven