• Alcoholverstrekking in sportkantines

    Bijgewerkt: september 2020

    Op basis van de Drank- en Horecawet dienen sportverenigingen met een kantine in eigen beheer te beschikken over een bestuursreglement.

    Stichting Exploitatie Sport Accommodatie Beek Vooruit (SESAB) is eigenaar van de kantine. De vereniging is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kantine.

    Tijdens de Algemene Ledenvergadering in december 2015 is het bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ 2016 e.v. voor v.v. Beek Vooruit bekrachtigd door de leden van de vereniging.

    Belangrijkste maatregel is dat we aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol schenken en op zaterdag pas vanaf 15.00 uur starten met de verkoop van alcoholische dranken.