• Agenda en vergaderstukken van de ALV op de website

  17 dec 2022 Beheerder
 • Op de website van Beek Vooruit zijn de vergaderstukken geplaatst voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Beek Vooruit.  

  Agendapunten toevoegen?
  Leden kunnen agendapunten toevoegen aan de agenda. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk 19 december 2022 schriftelijk (Harmonielaan 19) of per mail (secretaris@beekvooruit.nl) bij het secretariaat ingeleverd te zijn

  Kandidaat bestuursleden
  Kandidaat bestuursleden kunnen zich schriftelijk aanmelden voor 19 december 2022 bij het secretariaat (Harmonielaan 19 of secretaris@beekvooruit.nl ). Hierbij dient een lijst met namen van leden die de voordracht ondersteunen en hun handtekening bijgevoegd te zijn, conform statuten art. 9 punt 2 & 3.