• Agenda en vergaderstukken van de ALV op de website

  23 okt 2023 Beheerder
 • Op de website van Beek Vooruit zijn de vergaderstukken geplaatst voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Beek Vooruit.  

  Agendapunten toevoegen?
  Leden kunnen agendapunten toevoegen aan de agenda. Een verzoek hiertoe dient uiterlijk 1 november 2023 per mail (secretaris@beekvooruit.nl) bij het secretariaat ingeleverd te zijn

  Kandidaat bestuursleden
  Kandidaat bestuursleden kunnen zich via email aanmelden voor 3 november 2023 bij het secretariaat (secretaris@beekvooruit.nl). Hierbij dient een lijst met namen van leden die de voordracht ondersteunen en hun handtekening bijgevoegd te zijn, conform statuten art. 9 punt 2 & 3.

  Kun je niet komen? 
  Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Meld jezelf dan voor de vergadering af door het sturen van een email naar secretaris@beekvooruit.nl.