• Zoals het bestuur van Beek Vooruit op 25-02-2024 aankondigde vindt op woensdag 3 april 2024 om 19.30 uur een Bijzondere algemene Leden Vergadering van Beek Vooruit in de kantine van Beek Vooruit plaats.

    Waarom wordt deze ALV gehouden?
    Deze ALV wordt georganiseerd omdat het bestuur aan de ALV toestemming vraagt om het plan uit te voeren waarbij we een natuurgrasveld op de Heikant wijzigen naar een kunstgrasveld met verlichting. Dit plan heeft consequenties voor onder andere de contributie. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om dit plan met ons te bespreken. De agenda van de vergadering vind je hier.

  • Stemming door de leden
    Wij roepen iedereen op om naar de vergadering te komen. Het bestuur zal zowel het plan en de financiële consequenties die het plan met zich meebrengen, toelichten. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Uiteindelijk zal door het bestuur aan de leden toestemming worden gevraagd om het plan uit te mogen voeren. Deze toestemming wordt gevraagd door middel van een stemming onder de aanwezige leden van Beek Vooruit. Bij meerderheid van stemmen zal het bestuur het plan verder uit gaan voeren.