• Beek Vooruit bestaat in het seizoen 2021/2022 maar liefst 75 jaar!!
  Kort na de 2e wereldoorlog namen de slager, de onderwijzer en de postbode uit Prinsenbeek het initiatief om een eigen Beekse voetbalclub op te richten. Op 1 juli 1946 was het dan zover: de oprichting van de Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Beek Vooruit. Toen was er één elftal, nu zijn er ruim 60! 

  In juli 2021 bestaat Beek Vooruit dus exact 75 jaar! En dat 75e jaar willen wij maar wat graag groots met jullie vieren. Samen met alle leden en andere mensen die Beek Vooruit een warm hart toe dragen.

  Een club enthousiaste leden is al met de voorbereiding van ons jubileumjaar begonnen. We zullen jullie de komende maanden op de hoogte brengen van alle activiteiten die georganiseerd gaan worden. Weet in elk geval dat we het 75e jubileumjaar halverwege 2022 afsluiten met een groots en Beek-vooruit waardig feestweekend!

  Eén van de zaken die we op willen pakken is om een mooie fotoverzameling op te zetten met daarbij het liefst bij elke foto een omschrijving van wat of wie op de foto staat. Bijvoorbeeld een teamfoto met zo veel mogelijk namen van de mensen op de foto. Als je foto’s hebt, stuur ze dan met omschrijving naar het daar speciaal voor geopende emailadres: 75jarigjubileum@beekvooruit.nl

  Deze webpagina zal worden gebruikt om alle informatie met jullie te delen over het 75-jarig bestaan van Beek Vooruit. 

  Maar.... reserveer alvast het weekend van 1-2-3 juli 2022 in je agenda!!

 • In het kader van ons 75-jarig jubileum staat hiernaast het interview met Toon Huijbregts. Toon is al zo'n beetje zijn hele leven lang lid van Beek Vooruit. Geniet van dit mooie verhaal!